Ledig stilling:

Vi søker jurist med interesse for HR

Søknadsfrist: 11.10.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Harstad

Søknadsfrist: 11.10.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter vil du være med på å legge premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi har det overordnede ansvaret for HR-faget og skal sørge for at Forsvaret har rett kompetanse på riktig sted, til rett tid.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Olsen, Oddgeir Terje

Tittel: Oberstløytnant

Telefon: 77014151

Er du jurist med interesse for HR?

Som jurist i Personellforvaltningsseksjonen får du en spennende arbeidsplass og et arbeidsmiljø preget av høy faglig kompetanse. Vi er på utkikk etter deg som motiveres av å bidra med råd, saksbehandling og veiledning innen personellforvaltning og som er opptatt av å yte god service til Forsvarets ulike driftsenheter.

Personell- og lønnsavdelingen (PLA) i Harstad er en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS). FPVS har et overordnet ansvar for HR-faget i Forsvaret . Vårt arbeidsområde er bredt, med arbeidsoppgaver innen lønn-, reise-, refusjon-, regnskap innen lønn og -reise, rekruttering-, oppsigelse og avskjed, generell arbeidsrett samt utvikling av regelverk og prosedyrer.

Arbeidssted er Harstad.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning og saksbehandling innenfor det arbeidsrettslige området med særlig vekt på rekruttering og oppsigelse/avskjed
 • Rådgivning i tyngre personalsaker
 • Bidra i arbeidet med utvikling av interne prosesser, regelverk og veiledere innen fagområdet
 • Bidra med juridisk kompetanse i ulike tverrfaglige arbeidsgrupper
 • Bidra i kurs- og opplæring rettet mot interne HR-rådgivere og andre som arbeider med personalsaker

Kvalifikasjoner:

 • Master i rettsvitenskap eller juridisk embedseksamen (Cand.jur)
 • For stilling som rådgiver er det ønskelig med juridisk- eller annen erfaring innenfor HR-området
 • For stilling som seniorrådgiver kreves minimum 5 års relevant erfaring som jurist innen HR-området. Med relevant erfaring menes blant annet erfaring fra rekruttering, oppsigelse, rådgivning og utvikling av regelverk

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en jurist som:

 • Kan arbeide selvstendig, strukturert og analytisk, samtidig som godt skjønn kan utvises
 • God til å se helhetsoversikten
 • Yter god service
 • Samarbeider godt med andre
 • Har gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Vi kan tilby:

 • Store muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter statens regulativ som rådgiver kode 1434, lønnstrinn 65-75 pt kr 594.300 - 715.900 ,- brutto pr år avhengig av kvalifikasjoner. Alternativt for godt kvalifiserte søkere seniorrådgiver kode 1364, lønnstrinn 70-76 pt kr 650.300 - 734.400,- brutto pr år. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS