Ledig stilling:

Har du fagbrev lette eller tunge kjøretøy og ønsker deg langt nord?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Høybuktmoen, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Garnisonen i Sør-Varanger skal vokte den 196 km lange grensen mot Russland, vår nabo i øst.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Per Fredrik Hansen

Tittel: Personelloffiser

Tlf./E-post: 78 99 42 12 / perfhansen@mil.no

------

Navn: Rune Henriksen

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: 78 99 42 14 / runehenriksen@mil.no

Er du interessert i å forbedre feltutholdenheten til en av Norges nordligste militærleirer? Trives du med varierte arbeidsoppgaver i arktiske strøk?

Som feltmekaniker i reparasjonslaget ved Grensevaktbataljon jobber du i et mindre team av ansatte og vernepliktige. Du vil blant annet vedlikeholde og reparere ulike kjøretøy, bestille nye deler og føre arbeidsordre. Arbeidet vil foregå både på verksted og ute i felt.

Vi ønsker deg som har godkjent fagbrev, relevant erfaring og som jobber godt sammen med andre. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø og gode muligheter for faglig utvikling.

Grensevaktbataljon har som hovedoppgave å vokte den 197 km lange grensen mot vår nabo i øst; Russland. Grensevaktbataljonen står for overvåking og patruljering av den Norsk-Russiske grense på vegne av Norge og Schengen landene. Oppdraget løses både til fots, med båt og kjøretøy, og med ski eller snøskuter på vinteren. Avdelingen ligger plassert på Høybuktmoen, 11 km utenfor KIrkenes. Ved ansettelse blir du del av Stridstrentroppen i Kampstøtte kompaniet.

Arbeidsoppgaver

 • Ivareta logistikkressurser (materiell, økonomi og personell) som inngår som en organisatorisk del av avdelingen med en definert innsatsrolle, tilgjengelighet, deployerbarhet og utholdenhet.
 • Inngår som mekaniker på et av avdelingens replag, og under ledelse av formann eller fagarbeider utføre vedlikeholdsarbeid opp til 3.linjes vedlikehold i felt og garnison.
 • Fagspesialist innen beltemateriell og hjulmateriell kan selvstendig utføre 2.-4.linjes vedlikehold på hjulmateriell i felt, garnison eller ved forsvarets verksteder.
 • Utføre feltvedlikehold, herunder vedlikeholdsoppgaver på landbasert materiell i felt og garnison på nivå 1 og 2.
 • Følge delebestilling og føring av arbeidsordre i SAP.
 • Delta i eller bidra til militære operasjoner og styrkeoppbygging i en landoperativ avdeling.

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev som bilmekaniker lette eller tunge kjøretøy.
 • Førerkort klasse B.
 • Gjennomført førstegangstjeneste.
 • Gjennomføre og bestå fysisk test i henhold til Forsvarets krav. Karakter 6 på utholdenhet og 6 på styrke (for mer informasjon: https://www.forsvaret.no/krav/fysiske-tester-i-forsvaret). Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder.
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikket for operasjoner i utlandet. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder.
 • Norsk statsborgerskap.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige krav:

 • Relevant erfaring innen arbeidsoppgavene

Personlige egenskaper

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne.
 • Har evne til både å gi og motta veiledning.
 • Løsningsorientert.
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid.
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som visekorporal til og med korporal (OR2-4), stillingskode 1561 til 1563, lønnstrinn 45 - 48, for tiden kr 435 600 - 456 800 per år. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS