Ledig stilling:

Vil du bidra med vedlikehold og ivaretagelse av amerikansk militært materiell ved Frigård lager i Stjørdal?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hell, Norge

Søknadsfrist: 24.09.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren. Frem mot 2020 skal FLO jobbe for å bli best i offentlig sektor på anskaffelser av varer og tjenester.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Haugen, Linda

Tittel: HR-Rådgiver

Tlf./E-post: 97 09 11 92

---------------------------

Navn: Gilberg, Ola

Tittel: Sjef Frigård lager

Tlf./E-post: 46 93 98 20

----------------------------

Navn: Anders Økstad

Tittel: Verksmester

Tlf./E-post: 93 87 56 72

Vi søker nå etter en spesialarbeider ved hjul- og ingeniørverkstedet på Frigård lager. Frigård lager ligger like ved Hell i Stjørdal og er en del av MEB seksjonen (Marine Expeditionary Brigade) ved Regional Logistikkledelse Midt (RLL M).

MEB seksjon har ansvaret for å ivareta Norges forpliktelser når det gjelder vedlikehold og ivaretagelse av US Marines (USMC) sitt materiell som er forhåndslagret i Norge (Marine Corps Prepositioning Program - Norway) (MCPP-N).

Regional Logistikkledelse Midt er en av fem avdelinger i FLO forsyning. RLL M sitt ansvarsområde er Midt-Norge, fra Setnesmoen ved Åndalsnes i sør til Drevjamoen ved Mosjøen i Nord. RLL M sine hovedoppgaver er å yte logistikkstøtte til alle militære avdelinger innenfor ansvarsområdet, herunder de amerikanske forhåndslagrene i Trøndelag

Arbeidsoppgaver

Som spesialarbeider vil du blant annet arbeide med:

 • Batterivedlikehold (overvåking, måling, lading og skifting)
 • Kjøring, lasttesting og vedlikehold av generatorer
 • Vedlikehold av varmere, pumper, tanker, kjølesystemer og vaskemaskiner
 • Enklere reparasjoner og komponentutskifting på øvrig materiell
 • Å være operatør på alt forhåndslagret materiell (førerkort- og sertifikatavhengig)
 • Telling og vedlikehold av tilbehør og tilleggsutstyr til kjøretøy og lignende
 • Kalibrering, dele- og utstyrsidentifisering, inkludert registrering og vedlikehold av deler og annet driftsmateriell
 • Å støtte med logistikkrelaterte arbeidsoppgaver ved øvrige seksjoner på Frigård lager

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for stillingen spesialarbeider må du:

 • Ha fullført og bestått videregående utdanning
 • Ha førerkort klasse B
 • Oppfylle medisinske krav for førerkort klasse C1E og CE
 • Ha norsk statsborgerskap
 • Ha gode engelske språkferdigheter, test vil gjennomføres i forbindelse med intervju
 • Ha erfaring med bruk av dataverktøy
 • Være villig til å gjennomføre kurs, opplæring og sertifisering som kreves for stillingen
 • Være villig til å reise noe for å kunne støtte andre MEB lagre i Trøndelag

Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for minimum HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse.

I tillegg er det en fordel om du har:

 • Relevant teknisk etterutdanning/erfaring
 • Sertifikat klasse C1E
 • Sertifikat klasse CE
 • Truckførerbevis T4
 • Traverskran G4
 • Erfaring med lagerdrift
 • Erfaring fra internasjonalt miljø

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Initiativrik
 • Fleksibel
 • Teamarbeider

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret som spesialarbeider i stillingskode 5112, for tiden kr 580 790 – 625 421 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Dersom den som tilsettes har relevant fagbrev for stillingen vil tilsettingen bli som fagarbeider i stillingskode 5111, for tiden kr 585 214 - 629 845 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Av lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens Pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS