Ledig stilling:

Er du en erfaren leder innenfor maritim virksomhet?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Laksevåg, Norge

Søknadsfrist: 24.06.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne . Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Stensland, Knut 

Tittel: Sjef FVBE

Tlf./E-post: 47 46 37 40

------------------------------------------

Navn: Polden, Kurt Ove 

Tittel: Kontorsjef

Tlf./E-post: 55 50 44 36

Er du klar for en av de mest spennende lederstillingene i Forsvaret? Forsvarets verksteder Bergen har ledig stilling som sjef Ubåtseksjonen på Laksevåg. I de neste årene skal nye ubåter fases inn og vedlikeholdet av disse etableres på Haakonsvern. Du vil lede verkstedsdriften på Laksevåg i ULA-klassen sin levetid og etter hvert den nye verkstedsdriften på Haakonsvern.

Forsvarets verksteder Bergen har over 400 ansatte og vedlikeholder Sjøforsvarets materiell på landsbasis. Vedlikeholdet spenner over et vidt spekter av fagfelt, fra høyteknologi til konvensjonell verksteddrift.

Ubåtseksjonen har i dag ca. 180 ansatte fordelt på 5 verksteder og er ansvarlig for vedlikehold og prosjekter på Forsvarets ubåter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle vedlikeholdsorganisasjonen mot ubåtvedlikehold. Ubåtseksjonen er i organisatorisk utvikling, blant annet som en følge av innfasing av nye ubåter. Din jobb blir å bidra til tilpasning og utvikling av virksomheten i henhold til nye kapasiteter, organisering og oppdrag
 • Understøtte prosjektorganisasjonen for nye ubåter
 • Rapportere til overliggende nivåer og kunder
 • Ivareta dialog med kunder og andre interessenter
 • Være ansvarlig for leveranser av ubåtvedlikehold til Marinen
 • Ha ansvar for budsjett og resultatrapportering innenfor eget område

I denne rollen vil man inngå som en del av ledergruppen i Forsvarets verksteder og produksjonsstyring

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for denne stillingen må du:

 • Ha bachelorgrad eller tilsvarende 3 års utdanning fra høyskole/universitet innenfor relevante tekniske fagområder.
  • Lang erfaring på høyt nivå innenfor tekniske/maritime fagområder kan etter vurdering kompensere for manglende bachelograd
 • Ha minimum 5 års ledererfaring med personalansvar innenfor maritim produksjonsvirksomhet
  • Tilsvarende prosjektleder erfaring fra større vedlikeholds- og modifikasjonsprosjekter kan etter vurdering kompensere for manglende erfaring fra produksjonsvirksomhet
 • Beherske norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Kunne vise til resultater i tidligere stillinger
 • Kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Det er også en fordel om du har:

 • Erfaring med HMS- og kvalitetsarbeid
 • Erfaring med endringsledelse

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er initiativrik, handlekraftig og som tar ansvar. Du skal lede og samhandle med mange ulike mennesker, så du må like å kommunisere med andre og evne å skape gode relasjoner. Du er resultat- og løsningsorientert og du er god på å planlegge og ta beslutninger.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som sjefingeniør i stillingskode 1088, lønnstrinn 79- 85, for tiden kr 845 900 - 996 000 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS