Ledig stilling:

Vil du jobbe med Sjøforsvarets investeringsportefølje?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Loddefjord, Norge

Søknadsfrist: 12.04.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Sjøforsvaret er du med og beskytter nasjonens maritime interesser. Norge er en maritim og arktisk nasjon og kystvakt- og marinefartøyer er til enhver tid ute på oppdrag – både i hjemlige farvann og i utlandet.Sjøforsvarsstaben støtter Sjef Sjøforsvaret med å planlegge, styre, produsere og utvikle operative kapasiteter.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Alexander B Erichsen

Tittel: Kommandør / Sjef N10 Sjøforsvarets utviklingsavdeling

Tlf./E-post: 474 57 320

---

Navn: Nils Nordstrand

Tittel: Kommandørkaptein / Nestleder N10

Tlf./E-post: 932 54 558

Er du strukturert, god på prosjektstyring og forstår at det er samvirke mellom teknologi, organisasjon og mennesker som i fellesskap gir resultater? Sjøforsvarets utviklingsavdeling søker deg med god kjennskap og dokumenterte resultater fra hvordan prosjekt, program- eller forskningsstyring kan bidra til at komplekse organisasjoner kan øke sine leveranser. Vi leter etter deg som kan være Sjøforsvarets fremste nøkkelspiller i styring av hele Sjøforsvarets investerings prosjektportefølje.

Det er mange prosjekter som i årene fremover skal oppdatere eller bringe frem nytt materiell til Sjøforsvaret. Utviklingsavdelingen har en viktig rolle som brukeransvarlig i de tidlige fasene av investeringsprosjektene. Vi har sammen med resten av Sjøforsvaret, et særskilt ansvar for å sikre nytt materiell, for å styrke forsvaret av Norge. Vårt hovedfokus for prosjektstyringen er å etablere idè- og konseptgrunnlag, og følge opp investeringsprosjektene fra start til slutt. Porteføljen vår dekker både materiell-, eiendoms-, og bygningsprosjekter. Forprosjektering og anskaffelse er Forsvarsbygg og Forsvarsmateriell ansvarlig for.

Mangler du erfaring fra Sjøforsvaret og forsvarssektoren, så skal vi hjelpe deg til rette etter at du har kommet om bord. I utviklingsavdelingen, og blant våre samarbeidspartnere, finner du et svært kompetent og erfarent kollegium, som sammen med deg skal bidra til at vi lykkes i å bringe Sjøforsvaret videre. Din jobb er å sikre at vi har den gode oversikten, og at vi stadig leter etter mer effektive prosesser. Som ansatt i Sjøforsvarsstaben må du forvente at du også vil bidra til andre oppgaver og støtter kollegiet i Utviklingsavdelingen. Vi jobber mye ut i fra teamsammensetning og du vil oppleve en arbeidshverdag som treffer både forskning, teknologi, anskaffelser, utdanning og drift.

Arbeidsoppgaver

 • Leder prosjektportefølje Sjø er på vegne av sjef Sjøforsvarets utviklingsavdeling prosess- og oppfølgingsansvarlig for Sjøforsvarets prosjektportefølje. Dette gjelder både materiell- og eiendom, bygg og anleggsprosjekter. Videre innebærer dette å se hele prosjektporteføljen i sammenheng, og synkronisere og koordinere denne, både internt i Sjøforsvaret, og eksternt i forsvarssektoren.
 • Ansvarlig for å sikre at Sjøforsvaret bidrar til et godt og effektivt prosjektsamarbeid i forsvarssektoren slik at kvaliteten er høy og Sjøforsvarets interesser er ivaretatt på en god måte.
 • Ansvarlig for Sjøforsvarets prosjektrapportering og prosjektkoordinering i forsvarssektoren.
 • Pålagte oppgaver som gitt av sjef Sjøforsvarets utviklingsavdeling.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på master eller tilsvarende nivå. Realkompetanse kan vurderes i særskilte tilfeller.
 • Prosjekt-, program eller forskningserfaring fra komplekse prosjekter og større organisasjoner.
 • Må kunne dokumentere erfaring med vellykket prosjektgjennomføring.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/ NATO SECRET før tiltredelse.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Doktorgrad.
 • Erfaring fra høykompetansemiljøer.
 • Erfaring fra Forsvaret og/eller relevante forsvarsmiljøer.
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid.
 • Erfaring fra behovsstiller og kundeaspektet ved prosjektløp.
 • Meget gode norsk og engelsk kunnskaper, samt god muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Personlige egenskaper

 • Du er åpen, inkluderende og tillitsskapende, og du evner å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljø.
 • Du er handlekraftig og har god gjennomføringsevne.
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Du har god vurderingsevne og helhetsoversikt.
 • Du er initiativrik, og har evne til å ha et forbedrings- og utviklingsorientert fokus.
 • Du er strukturert, metodisk og analytisk.

Vi kan tilby

 • Jobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljø.
 • Dyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdag.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger, herunder bl a mulighet for inntil to timer trening pr uke i arbeidstiden. På basen Haakonsvern har du tilgang til et av de største idrettsanleggene i norske militærleire med bl a svømmehall, styrkerom og mye mer.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Lønn etter statens regulativ som seniorrådgiver med stillingskode 1334, ltr 68-79, pt kr.636 700 – 814 900 pr år.
Powered by Labrador CMS