Ledig stilling:

Ønsker du nye spennende arbeidsoppgaver innen IKT Nettverk ?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås, Norge

Søknadsfrist: 15.06.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Patrick Myhren

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf./E-post: 917 80 556

---------------------------------

Navn: Bjørnar Torsen

Tittel: Seksjonssjef

Tlf./E-post: 920 31 574

Cyberforsvaret er Forsvarets fremste ressurs i utviklingen mot et nettverksbasert forsvar. Cyberforsvarets CIS-regiment (CCR) skal planlegge og gjennomføre CIS-støtteoperasjoner: Levere en helhetlig tjenesteleveranseansvar innen kommunikasjonstjenester, samle fagressurser og sikre evne til å følge teknologiutviklingen.

For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret (CYFOR) og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no

Ved nettverksavdelingen i CCR er det nå en ledig fast stilling som Systemingeniør Wide Area Network (WAN). Tjenestested er Kolsås.

Nettverksavdeling (NVA) er en underavdeling i CCR. NVA har personell på flere lokasjoner, hvor Kolsås, Reitan og Eggemoen er lokasjon for de fleste ansatte. Avdelingen skal på vegne av Forsvaret ha evne til å levere robust, sikker kommunikasjon over Satellitt, fiber og radiolinje. Dette innebærer daglig drift og vedlikehold av Forsvarets infrastruktur og CIS-systemer for å sikre at CIS-tjenester er tilgjengelig i alle faser.

Arbeidsoppgaver

 • Drift, problemløsning og systemanalyse av Forsvarets kommunikasjons infrastruktur.
 • Arbeid med IP-nettverk, rutingprotokoller.
 • Planlegging, etablering, drift og vedlikehold, utvikling av mobile og stasjonære militære sambandssystemer.
 • Etablere, drifte og vedlikeholde Forsvarets CIS/sambands og IKT-systemer samt utføre andre tekniske oppgaver i situasjoner og omgivelser med endret trusselbilde.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende utdanningsnivå fra høyskole/universitet innen relevant fagkrets, eksempelvis nettverk, telematikk, elektronikk, informatikk og teknologi
 • Annen utdanning og/eller spesiell relevant arbeidserfaring kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Minimum 3 års tjenesteerfaring innen relevant fagområde.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse
 • Du må bestå kryptokvalifisering grad 1 innen 6 måneder etter tiltredelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Førerkort klasse B

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Master innen relevant fagkrets, eksempelvis nettverk, telematikk, elektronikk, informatikk og teknologi
 • Erfaring fra tjeneste i internasjonale operasjoner
 • God kjennskap til Forsvaret og Forsvarets kommunikasjonsinfrastruktur
 • Sertifisering fra Cisco og erfaring fra nettverksdrift

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Avsluttede høyere utdanning gjennomført utenfor Norge, må være godkjent av NOKUT, og godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter
 • God vurderingsevne og løsningsorientert
 • Evne til helhetsoversikt
 • Være resultat- og serviceorientert

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer samt fleksibel arbeidstid.
 • Forsvaret har gode pensjons- og velferdsordninger, bl.a. trening i arbeidstiden.
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som senioringeniør kode 1181, ltr 70 - 80 kr 692 400 - 870 900 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS