Ledig stilling:

Har du lyst på en spennende og utfordrende jobb som Varsling- og konflikthåndterer i Forsvaret?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hamar, Norge

Søknadsfrist: 27.02.2024

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.Som en del av Forsvarets personell- og vernepliktssenter (FPVS) er du med på å forvalte alt personell i etaten, både vernepliktige og ansatte. Vi har også ansvar for Forsvarets veteranarbeid. Vi har avdelinger i hele Norge, med ledelse og stab på Hamar. Fagmiljøene er plassert i Elverum, Hamar, Harstad og Oslo. I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Geir Haukenes

Tlf./E-post: 90 04 17 89

Forsvarets personell- og vernepliktssenter har fire ledige stillinger som Varsling- og konflikthåndterere i seksjonen for Varsling, Sentral bedriftshelsetjeneste, HMS og IA. Tjenestested vil være et av stedene FPVS har ansatte.

Arbeidsgiver- og utviklingsavdelingen er Forsvarets øverste utøvende forvalter av HR-relatert lov- og avtaleverk innen medbestemmelse og arbeidsrett/forvaltningsrett. Avdelingen har ansvar for å utarbeide Forsvarets lønnspolicy og lønnsplaner, støtte ved drøftinger og forhandlinger og ivareta fagansvar for HMS og arbeidsmiljø i Forsvaret. Avdelingen har også ansvar for forvaltning og utvikling av Forsvarets HR-systemer.

Forsvarts personell- og vernepliktssenter er leverandør av utøvende HR-tjenester for ansatte og vernepliktige i hele virksomheten. Hos oss er du med på å lage premissene for hvordan Forsvaret rekrutterer, utvikler, belønner, motiverer og beholder sine medarbeidere. Vi jobber også for å styrke annerkjennelsen og oppfølgingen av Forsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøke og saksbehandle varslingssaker. Være rådgiver og støtte ledere i saker som omhandler klager på arbeidsmiljø og konflikter
 • Bidra til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø i avdelinger gjennom forebyggende og konflikthåndterende arbeid
 • Bistå i utvikling, planlegging og gjennomføring av kurs, undervisning og kompetanseheving innenfor fagområdet
 • Bidra i forebyggende arbeid for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (konflikthåndtering, foredrag, kursvirksomhet, o.l)
 • Understøtte seksjonssjef sin ledelse og utvikle enheten i henhold til mål, strategier for å støtte sjef FPVS innen varsling og arbeidsmiljøutfordringer
 • Bidra til å styrke og profesjonalisere Forsvarets håndtering av varslingssaker
 • Bidra til at Forsvaret overholder gjeldende regelverk for behandling av varslingssaker
 • Delta inn i arbeidet for å øke Forsvarets kompetanse innen varsling og konflikthåndterende arbeid
 • Gi råd til sjef FPVS innen fagområdet og i pågående saksbehandling
 • Støtte et systematisk arbeid for at enhetens virkeområde synliggjøres i Forsvaret
 • Ha en løpende helhetsoversikt og oppfølging av varslingshåndtering i de driftsenheter som tilfaller sjef FPVS ansvarsområde
 • Følge opp enhetens oppgaver i overordnede handlingsplaner og strategier innen varsling for Forsvaret

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert til stillingen må du ha:

 • Relevant utdanning på bachelornivå innenfor fagkrets som f.eks. organisasjonspsykologi, sosionom, helsesykepleier, bedriftshelsetjeneste, HR, organisasjon og ledelse o.l.
  • Utdanning på bachelornivå innen tilstøtende fagområder og relevant erfaring innen stillingens arbeidsoppgaver (3-5 år) kan etter vurdering kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring fra fagområdet ivaretagelse og utvikling av arbeidsmiljø
 • Erfaring gjennom utøvelse av konflikthåndtering vil bli vektlagt
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Inngående kunnskap om relevant lov og avtaleverk
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig/NATO Secret før tiltredelse

Det er en fordel om du har:

 • Erfaring fra undersøkelser av varslingssaker i tråd med arbeidsmiljøloven
 • Erfaring fra arbeid med arbeidsmiljøutvikling (konflikthåndtering og konfliktforebyggende arbeid)
 • Kjennskap til arbeidsrett
 • Videreutdanning innen konflikthåndtering eller tilstøtende fagområde
 • Virksomhetsforståelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Robust og trygg i rollen
 • Tillitsskapende
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Kunne jobbe systematisk, analytisk og samtidig må kunne håndtere høyt arbeidspress
 • Analytiske evner og kunne se helheter både i forhold til individ, gruppe og organisasjonsnivå

Vi kan tilby

 • Godt fagmiljø med gode kollegaer i et godt og inspirerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for egenutvikling
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Fleksibel arbeidstid
 • Reiseaktivitet innenlands må påregnes

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 66-73 pt. kr.646.000-732.300. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS