Ledig stilling:

Er du vår nye militærlege ved Skjold leir i Øverbygd?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Øverbygd, Norge

Søknadsfrist: 26.03.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Hæren er du med på å skape sikkerhet på landjorda. Et forsvar kan ikke greie seg uten styrker på bakken. Hæren er avgjørende for å beholde kontrollen over norske landområder, og oppgavene er mange også i fredstid.

Trenregimentet Hæren, med om lag 900 ansatte og vernepliktige, har ansvar for drift av Hærens leirer fra Huseby i sør til Kirkenes i nord. Dette innebærer drift og vedlikehold av blant annet kjøkken, velferd, idrett, allmenn helsetjeneste, skytefelt samt bygg og anlegg. I enkelte geografiske områder gir Trenregimentet støtte til avdelinger utenfor Hæren. I avdelingen inngår også Alliert treningssenter (ATS) og Logistikkbataljonen. Alliert treningssenter er bindeleddet mellom allierte og militære avdelinger, allierte og sivile myndigheter, grunneiere og andre aktører. Logistikkbataljonen ivaretar alle forsyninger i Hæren.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Hanne Trondsen

Tittel: Avdelingssykepleier

Tlf./E-post: 95 88 34 64

----

Navn: Tom Gunnar Ask

Tittel: Personalrådgiver

Tlf./E-post: 95 72 05 60

Som militær lege hos oss vil du bidra ved den militærmedisinske virksomheten i avdelingen. Dette er en selvstendig jobb som blant annet innebærer medisinsk utredning og behandling av Forsvarets personell, sanitetsstøtte ved øvelser og ved annen etterspørsel, og seleksjon og annet sakkyndig arbeid ved egen og andre avdelinger. Arbeidet utføres i tråd med sivile- og militære reglement.

Skjold ligger i Målselv kommune i Øverbygd Indre Troms. Nærmeste flyplass ligger på Bardufoss, ca 40 kilometer fra Øverbygd. Stedet har mye å by på for deg som liker å være ute i naturen med store muligheter for jakt, fiske og flotte naturopplevelser. Øverbygd med omkringliggende lokalmiljø har et godt utbygd butikk-, skole- og servicenett.Lurer du på noe vedrørende stillingen er du hjertelig velkommen til å ringe for en avklarende prat.

Arbeidsoppgaver

  • Delta i klinisk virksomhet, herunder utføre medisinske utredninger og behandling av Forsvarets personell, samt bidra med sanitetsstøtte ved øvelser etter behov
  • Utføre forebyggende og helsefremmende arbeid i Skjold leir, herunder ivareta ansvar for smittevern
  • Administrative oppgaver som medisinskfaglig rådgiver for sjef og befal ved avdelingen
  • Undervise i helsefaglige emner
  • Ivareta medisinsk kvalitetssikring av sanitetstjenesten ved sykestua
  • Utføre sanitetstjeneste etter sivile og militære reglement
  • Utføre seleksjon og annet sakkyndig arbeid for egen og andre avdelinger
  • Bidra i den militærmedisinske virksomheten ved avdelingen

Kvalifikasjoner

  • Autorisasjon som lege i Norge
  • Gjennomført turnustjeneste eller LIS 1
  • Den som tilsettes må være norsk statsborger og kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/ Nato Secret før tiltredelse
  • Grunnleggende befalsutdanning (GBU) eller offiserskurs for akademisk befal. Søker som mangler GBU eller offiserskurs kan søke under forutsetning av villighet til å gjennomføre offiserskurs ved første anledning (for tiden 8 uker)
  • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
  • Tilfredsstille medisinske krav til operasjoner i utlandet (minimum B1 skikket for stab/basetjeneste ved operasjoner i høyrisikoområde), samt gjennomføre og bestå fysisk test med krav til 4 i styrke og utholdenhet
  • Link til test krav https://forsvaret.no/tjeneste/ansatt/regelverk/reglement-om-fysisk-testing
  • Den som ansettes må være villig til å ta tilleggsutdanning/kurs dersom arbeidsgiver krever det
  • Utdanning fra utlandet må være godkjent i Norge
  • Vitnemål og attester må være oversatt av statsautorisert oversetter for å bli tillagt vekt i ansettelsesprosessen
  • Udokumenterte kvalifikasjoner som fremgår av søknaden vil ikke bli tillagt vekt

Det er ønskelig med:

  • 3 års relevant tjenesteerfaring etter endt turnustjeneste
  • Spesialitet i allmennmedisin eller relevant spesialkompetanse
  • Erfaring som militær lege

Personlige egenskaper

  • Nøyaktighet og gode samarbeidsevner
  • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner
  • Evne til helhetsoversikt

Vi kan tilby

  • Pendlerstatus kan innvilges etter søknad.
  • Stillingen er 100% med arbeidstid 37,5 timers pr uke, men kan også være 100% med arbeidstid 18 timers med redusert bundet arbeidstid (RBA) pr uke.
  • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
  • 18 timer RBA er tillagt grad kaptein/kapteinløytnant, stillingskode 1519. Stillingen lønnes som kaptein etter statens lønnsregulativ i ltr 65-68 pt. kr 604 400 -636 700 brutto per år
  • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis majors grad, stillingskode 1520 og avlønnes etter statens lønnsregulativ i ltr 70 pt kr 661 400 brutto pr år
  • 18 timers stilling, lønn ihh til lønnspolicy(se over) + kr 5 000 i rekrutteringstillegg pr mnd. Kun ved nyrekruttering.
  • 37,5 timers stilling er tillagt kapt/kaptltøytnants grad stillingskode 1519. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i ltr 79-85 pt kr 814 900 - 965 000 brutto pr år
  • Søkere med gjennomført spesialistutdanning gis grad major/orlogskaptein stillingskode 1520 og avlønnes i Statens lønnsregulativ i ltr 85-90 pt 965 000 - 1 094 800,-brutto pr år.
  • 37,5 timers stilling, lønn ihht lønnspolicy(se over) + 15 000 i rekrutteringstillegg pr mnd. Kun ved nyrekruttering.
  • Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
  • Gode pensjons og velferdsordninger. Særaldersgrense for militære leger er for tiden 60 år.
Powered by Labrador CMS