Ledig stilling:

Kvalitet, sikkerhet og beredskap - Fagleder for informasjonssikkerhet og personvern

Søknadsfrist: 24.10.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Hamar, Norge

Søknadsfrist: 24.10.23

Om arbeidsgiver:

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ. Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er "eventyrlige muligheter". Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Kontakt:

Navn: Endre Hjelseth

Tittel: sikkerhets- og beredskapssjef

Tlf: 90 23 91 04

Beskrivelse

Vi søker en person med god kompetanse og erfaring innen informasjonssikkerhet og personvern. Den som ansettes vil arbeide på tvers i organisasjonen for å skape en god kultur for informasjonssikkerhet og ivaretakelse av personvernet i hele virksomheten. Stillingen er plassert i seksjon for kvalitet sikkerhet og beredskap og skal ivareta faglederrollen i arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern (CISO).

Fylkeskommunen er underlagt sikkerhetsloven. Den som ansettes må være sikkerhetsklarert på minimum konfidensielt nivå. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Sivil klareringsmyndighet (https://sivilklareringsmyndighet.no/for-deg-som-skal-klareres/klarering/). For kvalifiserte søkere som ikke er sikkerhetsklarert vil fylkeskommunen anmode om sikkerhetsklarering før tilsetting.

Om seksjonen

Seksjon for kvalitet, sikkerhet og beredskap har fem medarbeidere. Seksjonen ivaretar arbeidet med internkontroll, sikkerhet og beredskap gjennomgripende for hele virksomheten som en del av fylkeskommunens virksomhetsstyring. Vi jobber både på strategisk, taktisk og operativt nivå og bistår virksomheten med å bygge systematikk i kvalitetsarbeidet, risikostyringen og beredskaps- og hendelseshåndtering. Seksjonen ivaretar den daglige sikkerhetsledelsen.

Vi tilbyr

 • lønn etter avtale
 • faglig utfordrende oppgaver
 • gode muligheter for å påvirke eget arbeid
 • et positivt arbeidsmiljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • fleksitidsordning
 • godt tilrettelagt tilbud for fysisk aktivitet
 • tilrettelegging for kompetanseutvikling
 • fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

 • 100 % fast stilling
 • den som tilsettes i stillingen vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • enheten har arbeidssted Hamar, men vi kan tilby ulike former for fleksibilitet for deg med den rette kompetansen
 • den som ansettes har en prøvetid på seks måneder og vil måtte påregne at arbeidsoppgaver kan bli endret over tid

Arbeidsoppgaver

 • faglig ledelse av informasjonssikkerhets- og personvernarbeidet
 • videreutvikle ledelsessystem, rutiner og verktøy for informasjonssikkerhet og personvern
 • risiko- og sårbarhetsanalyser
 • sikkerhetsrevisjoner og internkontroll
 • kompetanse og veiledningsarbeid
 • spre kultur for god sikkerhet og ivaretakelse av personvernet
 • prosjektledelse og prosjektdeltakelse
 • delta i øvrig oppgaveløsning i seksjonen

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyskole- eller universitetsutdanning på masternivå innen fagretning informasjonssikkerhet og/eller IKT-sikkerhet eller risikostyring
 • lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • minimum 2 års erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid og personvernarbeid i en større virksomhet
 • god kunnskap om personvernlovgivningen
 • erfaring med prosjektledelse
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • god kunnskap om ISO/IEC 27001-standarden og tilhørende veiledende standarder

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring i CISO-rollen
 • kjennskap til offentlig forvaltning
 • god kunnskap om teknologiske løsninger

Ønskede egenskaper

 • analytisk
 • god gjennomføringsevne
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • evne til å jobbe strukturert og selvstendig
 • resultatorientert, initiativrik og omstillingsdyktig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen. 

Det kreves politiattest - ikke eldre enn tre måneder - for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Powered by Labrador CMS