Ledig stilling:

Fagdirektør sikkerhet

Søknadsfrist: 11.04.23

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 11.04.23

Om arbeidsgiver:

Kommunal- og distriktsdepartementet har ca 380 ansatte og er sekretariat for kommunal- og distriktsministeren og øvrig politisk ledelse.Departementet (KDD) har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeid med FNs bærekraftsmål, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valggjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning. Departementet har en rekke underliggende etater og virksomheter.

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler.

Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning. Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for Statsforvalterne, Statsbygg, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon og Statsforvalternes fellestjenester. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for statens kongelige eiendommer.

Kontakt:

For nærmere opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med:

Navn: Steffen Ousdal

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf./E-post: 980 57 235, steffen.ousdal@kdd.dep.no
---

Ved spørsmål om rekrutteringsprosessen kan du ta kontakt med:

Navn: Tale Fredriksen

Tittel: Rekrutteringsrådgiver

Tlf./E-post: 908 43 773, tale.fredriksen@dss.dep.no.

Har du kompetanse innenfor sikkerhetsledelse og beredskap?

Om stillingen

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) er ansvarlig for etablering av nytt regjeringskvartal. Som en del av kvartalet, etableres det et anlegg for Sikker teknisk infrastruktur (STI). Anlegget vil blant annet inneholde et døgnbemannet sivilt situasjonssenter for krisehåndtering. STI vil være en viktig støttefunksjon for den daglige driften av regjeringskvartalet, og blir et sentralt anlegg for sivil beredskap og krisehåndtering i Norge.

Dette er stillingen for deg som vil bidra i arbeidet med å etablere og drifte regjeringens anlegg for sentral krisehåndtering. Vi ser etter deg som har lengre erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid, og som ønsker et spesielt faglig ansvar innenfor dette området. Du blir leder for den forebyggende sikkerheten i anlegget, og du får være med på å bygge opp et faglig sterkt team som skal forvalte og drifte STI. Du kommer til å samarbeide med kollegaer og ledere i Kommunal- og distriktsdepartementet, Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet, Krisestøtteenheten i Justis- og beredskapsdepartementet og andre sentrale aktører om drift av STI.

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen får du blant annet:

 • ansvar for å etablere et styringssystem for sikkerhet i STI
 • utarbeide styrings- og sikkerhetsdokumentasjon for det forebyggende sikkerhetsarbeidet
 • lede det interne sikkerhetsarbeidet
 • lede arbeidet med å etterleve lovmessige krav etter sikkerhetsloven
 • etablere sikkerhetsfora for brukere av STI
 • bidra i arbeidet med å etablere en enhet som skal forvalte og drifte STI
 • delta i interne og eksterne utviklingsprosjekter
 • inngå i beredskapsorganisasjonen for drift av STI

Du må påregne å måtte inngå i en vaktordning når STI er ferdig etablert.Det kan også bli aktuelt å bidra inn i avdelingens øvrige sikkerhetsarbeid.

Vi søker deg som

Du må ha:

 • relevant utdanning på masternivå
 • erfaring fra arbeid med forebyggende sikkerhet og sikkerhetsstyring
 • god kunnskap om sikkerhetslovens krav og bestemmelser
 • erfaring fra beredskapsarbeid og krisehåndtering
 • god rolleforståelse
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Du må ha minimum 8 års erfaring fra lignende arbeidsoppgaver.

Det er ønskelig at du har:

 • evne til å lede arbeidsprosesser
 • erfaring fra departement, direktorat eller andre deler av offentlig sektor
 • kjennskap til departementenes arbeid med sikkerhet og sentral krisehåndtering
 • god IKT-forståelse og kjennskap til ulike IKT-systemer for kommunikasjon

Personlige egenskaper

For å trives og lykkes i denne rollen ser vi for oss at du:

 • trives i en hverdag hvor endringer kan skje raskt
 • bevarer roen og ser løsninger i stressende situasjoner
 • jobber strukturert
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, du evner å oppnå tillit og samarbeider godt både i egen organisasjon og mot brukere av STI
 • har god gjennomføringsevne
 • er fleksibel og villig til å bidra ekstra når det kreves

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et sterkt fagmiljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som 1539 fagdirektør fra kr 820 000 – 950 000 per år. Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Sikkerhetsklarering: Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert på nivå STRENGT HEMMELIG og COSMIC TOP SECRET og autorisert.

Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" på siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

KDD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Powered by Labrador CMS