Ledig stilling:

Vil du lede arbeidet med sikkerhet for departementsbygningene?

Søknadsfrist: 26.11.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 26.11.23

Om arbeidsgiver:

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har ca. 380 tilsette. Departementet fungerer som eit fagleg sekretariat for politisk leiing.

Departementet har ansvar for boligpolitikk, plan- og bygningsloven, arbeider med bærekraftmålene, kart- og geodatapolitikken, kommuneøkonomi og lokalforvaltning, IKT- og forvaltningspolitikk, elektronisk kommunikasjon, regional- og distriktspolitikk, det administrative ansvaret for statsforvalterne, valgjennomføring, politikken overfor samer og nasjonale minoriteter, statlig arbeidsgiverpolitikk og statlig bygg- og eiendomsforvaltning.

Statsforvaltningsavdelingen har ansvar for bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor og ansvaret for sikring av regjeringsbyggene med unntak av Forsvarsdepartementet og Statsministerens kontor i Forsvarsdepartementets lokaler.Avdelingen har også ansvar for fellestjenester og infrastruktur i departementsfellesskapet og leder arbeidet med gjenreising av det nye regjeringskvartalet. Avdelingen har videre ansvar for organisering og inndeling av regional statsforvaltning.

Etatsstyring er en viktig oppgave. Avdelingen har ansvaret for Statsforvalterne, Statsbygg, Departementenes sikkerhet- og serviceorganisasjon og Statsforvalternes fellestjenester. I tillegg har avdelingen budsjettansvaret for apanasjen og det Kongelige Hoff, samt ansvar for statens kongelige eiendommer.

Kontakt:

Navn: Arnfrid Arthur

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf./E-post: 932 17 407 /  arnfrid.arthur@kdd.dep.no

------

Navn: Tale Fredriksen

Tittel: Rekrutteringsrådgiver

Tlf./E-post: 908 43 773 /  tale.fredriksen@dss.dep.no

Fagdirektør sikkerhet

Vi ser etter deg som vil lede arbeidet med styring av objekt- og infrastruktursikkerheten for departementsfellesskapet, innenfor Kommunal- og distriktsdepartementets (KDD) portefølje. Som fagdirektør på dette området blir du en del av et departement med et godt sikkerhetsfaglig miljø. Vi ser etter deg som har kompetanse og evner til å drive sikkerhetsarbeidet fremover og lede pågående og utvikle nye prosesser i sikkerhetsstyringen. Du vil få en sentral rolle i å tilrettelegge for god sikkerhetsstyring av de nåværende departementslokalene og i det nye regjeringskvartalet når det er ferdigstilt. I arbeidet må du kunne forberede saker for politisk ledelse.

Du blir en del av Seksjon for samordning i Statsforvaltningsavdelingen. Avdelingen tilhører Kommunal- og distriktsdepartementet. Fra nyttår blir avdelingen en del av det nye Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet. Seksjon for samordning er en tverrfaglig seksjon, bestående av tolv faglig engasjerte kollegaer. Du vil samarbeide med kollegaer i andre seksjoner og avdelinger, samtidig som du har dialog med departementene, sikkerhetsmyndighetene, og våre underliggende virksomheter (Statsbygg og Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon). Hos oss er vi åpne for ulike måter å løse oppgaver på for å komme frem til de beste løsningene, og du vil få en nøkkelrolle i vår sikkerhetsstyring.

Du får jobbe med

I denne stillingen får du bruke og utvikle din sikkerhetskompetanse gjennom å

 • lede arbeidet med sikkerhetsstyringen av skjermingsverdige objekter og infrastruktur
 • videreutvikle og følge opp styringssystemet for objekt- og infrastruktursikkerhet
 • saksbehandle sikkerhetsrelaterte saker og utarbeide beslutningsunderlag
 • innhente, bearbeide og kvalitetssikre analyser og risikovurderinger
 • bidra i øvrig forebyggende sikkerhetsarbeid i departementsfellesskapet

Vi søker deg som

I denne stillingen må du ha

 • relevant utdanning på masternivå (annen høyere utdanning kombinert med lang relevant erfaring kan evt. kompensere for utdanningskravet)
 • flere års arbeidserfaring innenfor sikkerhetsområdet
 • høy generell sikkerhetsfaglig kompetanse og forståelse
 • god kunnskap om sikkerhetsloven, herunder grunnleggende nasjonale funksjoner
 • kunnskap om og erfaring med relevant analysemetodikk
 • erfaring med styringssystem for sikkerhet
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Det er ønskelig, men ikke et krav, at du har

 • god kjennskap til organisering og roller i offentlig forvaltning
 • departementserfaring, alternativt annen erfaring fra offentlig sektor
 • grunnleggende kunnskap om menneskelige, tekniske og organisatoriske tiltak i en sikkerhetssammenheng
 • kjennskap til beredskapsplanlegging og øvelsesvirksomhet

Personlige egenskaper

For å trives og lykkes i denne stillingen, ser vi for oss at du

 • er selvstendig, strukturert og ikke redd for å gi dine innspill
 • er en god samarbeidspartner, både for kollegaer og dine kontakter i andre virksomheter
 • har god ansvars- og rolleforståelse
 • formidler faglig budskap og beslutninger på en lett forståelig måte
 • kan holde oversikt, jobbe på et overordnet nivå og delegere oppgaver

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Vi tilbyr

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Vi tilbyr

 • en spennende jobb i et sterkt fagmiljø
 • gode forsikrings- og pensjonsordninger, med automatisk medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid
 • mulighet for trening i arbeidstiden

Lønn: Stillingen lønnes som 1539 fagdirektør fra kr 850 000-1 000 000 pr. år. Lønnsinnplassering avhenger av erfaring og kvalifikasjoner. For svært kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. 

Sikkerhetsklarering: Tilsetting skjer under forutsetning av at søker blir sikkerhetsklarert på nivå STRENGT HEMMELIG og autorisert. Les mer om sikkerhetsklarering på nettsidene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (https://nsm.no/fagomrader/personellsikkerhet/).

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken "Søk stillingen" øverst på denne siden.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke - uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav.

Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. (https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling)

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

KDD samarbeider med Meditor for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kan du ta kontakt med avdelingsdirektør Arnfrid Arthur, tlf: 932 17 407 eller e-post: arnfrid.arthur@kdd.dep.no.

For spørsmål om rekrutteringsprosessen kan du ta kontakt med rekrutteringsrådgiver i DSS Tale Fredriksen, tlf. 908 43 773 eller e-post: tale.fredriksen@dss.dep.no.

Powered by Labrador CMS