Ledig stilling:

Har du fagbrev og kan tenke deg å jobbe med Forsvarets stridskjøretøy?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Rena, Norge

Søknadsfrist: 19.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

Ved Forsvarets verksteder utføres vedlikehold av alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Thorsten Wirstad

Tittel: Verkstedsjef

Tlf./E-post: 992 22 710

---

Navn: Per Helge Eide

Tittel: Seksjonsleder

Tlf./E-post: 62 40 27 51

---

Navn: Aud Irene Julusbakken

Westgård

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: 992 22 783

Har du fagbrev tyngre kjøretøy, lette kjøretøy, anleggsmaskiner eller landbruksmaskiner? Forsvarets verksted Østerdalen er nå på jakt etter en mekaniker med relevant erfaring og gode samarbeidsevner til våre seksjon for tyngre beltegående stridskjøretøy.

Verksted Østerdalen er lokalisert i Rena leir og på Grindalsmoen industriområde.Verkstedseksjon er lokalisert i Rena leir og utfører vedlikehold og reparasjon av Forsvarets Leopard stridsvogner, K9 artilleri og Wisent støttevogner.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre systemvedlikehold og reparasjon på Forsvarets beltegående stridskjøretøy iht godkjente vedlikeholdsplaner, fastsatte vedlikeholdsrutiner og faglig standard i vedlikeholdsavdelings ansvarsområde
 • Delta i en helhetlig verkstedstøtte til militære avdelinger i inn og utland
 • Reisevirksomhet og fravær må påregnes i forbindelse med deltakelse på nødvendige kurs og opplæring
 • Disponeringsplikt til internasjonal tjeneste i henhold til Fredstjenesteloven

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Fagbrev tyngre kjøretøy, lette kjøretøy, anleggsmaskiner eller landbruksmaskiner
 • Førerkort kl. B
 • Relevant erfaring innen fagområde
 • Beherske norsk språk muntlig og skriftlig
 • Fullført førstegangstjeneste eller villighet til å gjennomføre grunnleggende soldatutdanning
 • Den som ansattes må sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse.
 • Medisinsk skikkethet og villighet for slik tjeneste vektlegges
 • Den som ansettes må ha god helse og fremlegge egenerklæring om helse (skjema fylles ut ved intervju)

Det er en fordel om du også har:

 • Truckførerbevis og traverskranførerbevis
 • Ønskelig med førerkort kl. C
 • Beherske engelsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring med bruk av dataverktøy for diagnosering og kjennskap til CANBUS-systemer

Vi ber om at alle relevante vitnemål, attester og førerkort og andre sertifikater legges inn i Webcruiter sammen med din søknad.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, ordenssans og nøyaktighet
 • Kunne arbeide selvstendig og strukturert
 • Evne til å gi og motta veiledning

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Fleksibel arbeidstid
 • Trening i arbeidstiden som et skadeforebyggende tiltak
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Stillingen lønnes etter verkstedoverenskomsten for Forsvaret som fagarbeider (kode 5111), for tiden fra kr. 540 622,- til 588 620 ,- brutto pr år avhengig av ansiennitet. Av lønn trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS