Ledig stilling:

Fagansvarlig nukleær sikkerhet

Søknadsfrist: 27.09.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Halden, Norge

Søknadsfrist: 27.09.21

Om arbeidsgiver:

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) er en ny statlig etat underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. I 2019 ble den siste norske atomreaktoren stengt. NNDs oppgave er å rydde opp etter norsk atomvirksomhet og sørge for sikker håndtering av det norske atomavfallet fra reaktorer, forskning, helse og industri.

Virksomheten vil ha betydelig offentlig interesse, og oppgaven er kompleks. NND skal løse den med stort fokus på sikkerhet, sikre samfunnsøkonomisk gode løsninger og bred medvirkning med myndigheter og andre aktører.

Kompetanse og kunnskapsutvikling står sentralt i virksomheten.

Kontakt:

Navn: Nina Ramberg

Tittel: Sektordirektør sikkerhet, kvalitet og miljø

Tlf.: 951 78 949
Send melding på finn.no

Til en nyopprettet spennende og utfordrende stilling søkes Fagansvarlig nukleær sikkerhet. Denne stillingen er sentral i NNDs sikkerhetskulturarbeid, og skal sørge for at NNDs valg og bruk av tekniske løsninger i forbindelse med dekommisjonering av anlegg, samt behandling og lagring av radioaktivt avfall, skjer i forhold til de beste sikkerhetsmessige løsninger. For å lykkes med dette, kreves det en utvikling av fagområdene. Stillingen vil derfor være en naturlig del av et større kompetansemiljø hos NND og Institutt for energiteknikk (IFE).

NND samarbeider tett med IFE, som er et uavhengig forskningsinstitutt lokalisert på Kjeller og i Halden.

NND er i en etableringsfase for å kunne ta over den nukleære delen av IFE (planlagt virksomhetsoverdragelse 2024). Frem til gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen, vil denne stillingen jobbe opp mot tilsvarende fagmiljø på IFE.

Stillingen tilhører sektor sikkerhet, kvalitet og miljø, og rapporterer til sektordirektør.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil være kravstillende, rådgivende, utførende og verifiserende innenfor nukleær sikkerhet i NND, og arbeidsoppgavene vil innebære:

 • Tolke og tydeliggjøre nasjonale og internasjonale krav, for å sikre at NND til enhver tid har et oppdatert styringssystem basert på gjeldende krav og beste metodikk
 • Bidra til etablering, vedlikehold og etterlevelse av risikobasert ledelsessystem som ivaretar nukleær sikkerhet
 • Lede verifikasjonsteamet for sikkerhetsstudier (safety case)
 • Delta i NNDs beredskapsorganisasjon ved krisehåndtering
 • Ivareta bestillerfunksjonen opp mot konsulenter som leverer på faget nukleær sikkerhet
 • Gjennomføre uavhengig verifikasjon, revisjoner og risikoanalyser ved behov
 • Bistå i rådgivning, internopplæring og kompetanseskapende arbeid for å sikre god praksis i virksomheten
 • Dialog og samarbeid med andre nasjoner og internasjonale organisasjoner (IAEA, OECD NEA mm.) for å sikre tilgang på de beste løsningene innen nukleær sikkerhet
 • God kjennskap til internasjonale anbefalinger og regelverk
 • Vurdere rapporter som skal til sikkerhetskomite, risikokomite og myndigheter

Kvalifikasjoner

Vi søker deg som har naturvitenskapelig utdanning på master- eller PhD- nivå. Annen relevant utdanning og erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.

Erfaring/annen kompetanse:

 • Erfaring med bruk av nukleære safety prinsipper, standarder og veiledninger, samt tilrettelegging av god implementering av disse
 • Erfaring med drift/tekniske løsninger fra nukleær sektor
 • Erfaring fra dekommisjoneringsarbeid
 • Erfaring innen nukleært område: materialkontroll (safeguards), transportsikkerhet (ADR) og eksportkontroll
 • Erfaring innen revisjoner og/eller risikoanalyser
 • Prosjektledelse
 • Risikostyring
 • God kjennskap til nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger til nukleær sikkerhet
 • Kjennskap til radioaktivitet , strålingsfysikk og/eller reaktorfysikk

Personlige egenskaper

 • Nøyaktig
 • Høy faglig og personlig integritet
 • Gode samarbeidsevner
 • God formidlingsevne – evner å formidle kompleks informasjon på en tydelig måte
 • God formuleringsevne (muntlig og skriftlig) i norsk og engelsk
 • Handlekraftig og god gjennomføringsevne
 • Evne til å analysere sikkerhetskritiske problemstillinger

Erfaring og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Søkere må kunne oppnå sikkerhetsklarering .

Vi tilbyr

 • Muligheten til å jobbe med et viktig og krevende samfunnsoppdrag
 • Være med i oppbyggingen av en helt ny organisasjon
 • Bli en del av et kunnskapsrikt og hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn og arbeidsvilkår etter statens regulativ. Lønnstrinn 72-78. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • Statens pensjonskasse

Arbeidssted er NND sine lokaler i Halden. Det er mulig å jobbe hjemmefra etter avtale og 1-2 dager på Kjeller. Det må påregnes noe reisevirksomhet.

Powered by Labrador CMS