Ledig stilling:

Vil du lede en portefølje av investeringsprosjekter mot Forsvaret?

Søknadsfrist: 21.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast.

Stillingstittel: Seksjonssjef Luft

Arbeidssted: Evenes, Stjørdal, Ørland

Søknadsfrist: 21.08.22

Arbeidsgiver: Forsvarsbygg

Om arbeidsgiver:

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Kontakt:

Navn: Vigdis By Kampenes

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf: 971 38 029

Søk på stillingen

Forsvarsbygg forestår utbygging og investeringer i eiendom, bygg og anlegg for omlag 5 milliarder kroner årlig og er forsvarssektorens byggherre

Forsvarsbyggs avdeling Prosjekt og utvikling har ansvaret for eiendom, bygg og anleggs-investeringene i forsvarssektoren. Her blir investeringsprosessen ledet gjennom alle faser, fra tidligfase til overlevering av ferdige bygg og anlegg. Prosjektene er geografisk fordelt over hele landet og varierer i størrelse og omfang. Prosjektporteføljen spenner bredt fra bolig- og kontorbygg til mer komplekse prosjekter som større utdanningsfasiliteter, verksted og vedlikeholds fasiliteter, veier, infrastruktur, skyte- og øvingsfelt, operative forsvarsanlegg m.m.

Forsvarsbygg har høyt fokus på god flyt i prosjektene. Vi benytter metodikk og verktøy fra Lean Construction, VDC og Systematisk ferdigstillelse for å oppnå dette. Formålet er at prosjektene våre skal bli mer flyteffektive, og at vi skal klare å levere mer forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring.

Vi søker nå leder til en av våre prosjektseksjoner i avdelingen. Seksjonen har ansvar for betydelige prosjekter for Luftforsvaret og av stor kompleksitet med ulik geografisk beliggenhet. Som leder av seksjonen vil du også samarbeide tett med andre myndigheter sentralt, regionalt og lokalt, grunneiere og ulike interessegrupper i tillegg til Forsvaret. Du vil også ha mye kontakt ut mot ulike media.

Som leder for seksjonen er du en del av ledergruppen i avdeling Prosjekt og utvikling og det forventes at du tar et helhetlig ansvar for avdelingens og Forsvarsbygg sin måloppnåelse. Din seksjon er geografisk plassert ved ulike lokasjoner og utgjør for tiden omtrent 50 ansatte. Antall ansatte i seksjonen vil i løpet av et par år reduseres i henhold til planer omkring de største prosjektene. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

Vi ser etter deg som har betydelig ledererfaring og kompetanse innenfor eiendom, bygg og anlegg og som har evne til å lede en fremoverlent organisasjon som leverer store samfunnsnyttige prosjekter med høy kompleksitet.

Arbeidssted kan være Værnes, Ørland eller Evenes. Skriv gjerne hvilket arbeidssted som kan være aktuelt for deg i søknaden. Betydelig reisevirksomhet må påregnes, spesielt til nevnte lokasjoner.

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no.

Arbeidsoppgaver

 • Resultat- og personalansvar
 • Overordnet faglig og metodisk ansvar for samtlige prosjekter i seksjonen
 • Initiere og ha ansvar for gode prosesser i alle faser av prosjektene og ivareta fortløpende forbedringsarbeid
 • Ansvar for at prosjektene utføres effektivt, med god kvalitet og innenfor rammer og føringer som er gitt i Forsvarsbygg og i lover og forskrifter.
 • Kundedialog og samhandling med oppdragsgiver, bruker og andre organisatoriske enheter i Forsvarsbygg
 • Ansvar for godt samspill og kommunikasjon mellom alle involverte aktører i prosjektenes ulike faser

Kvalifikasjoner

 • Du har relevant utdanning på Ingeniør/bachelor-nivå. Det er ønskelig at du har relevant utdanning på masternivå
 • Du har relevant ledererfaring og kan vise til gode resultater
 • Du har innsikt og erfaring i offentlig forvaltning. Erfaring fra forsvarssektoren vil være en fordel
 • Du har relevant erfaring fra bygg, anlegg og eiendomsnæringen
 • Du har relevant erfaring innen prosjektledelse og annen prosessledelse
 • Du har kjennskap til prosjektsikkerhet og graderte prosjekter
 • Du har erfaring fra endringsprosesser og forbedringsarbeid
 • Det er ønskelig at du har erfaring fra myndighetskontakt på departementsnivå
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO secret

Hvem ser vi etter

Vi ser etter deg som evner å forstå komplekse prosesser med mange interessenter, kan legge til rette for god samhandling, har godt med initiativ og stor gjennomføringsevne. Du er analytisk anlagt og med god evne til strategisk tenkning. Vi tror du har bra med energi og er opptatt av å levere resultater gjennom dine medarbeidere.

Vi tilbyr

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag.Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Du vil også kunne få tilgang til treningsrom og bedriftsidrettslag med varierte aktiviteter. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger. Andre opplysninger

 • Lønn som seksjonssjef (kode 1211) fra kr. 1 047 600,- til kr. 1 142 100,-. Endelig lønnsplassering gjøres etter vurdering av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge.
Powered by Labrador CMS