Ledig stilling:

Vi søker EBA-koordinator til Evenes flystasjon

Søknadsfrist: 11.10.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Evenes

Søknadsfrist: 11.10.21

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Signe Killie

Tittel: HR-rådgiver

Telefon: 41 21 83 46

E-post: [email protected]

Navn: Maria Karlsen

Tittel: leder Logistikkseksjon

Telefon: 95 05 41 13E-post: [email protected]

Det er stor aktivitet ved 133 luftving Evenes både når det gjelder oppbygging og bemanning. I løpet av få år skal luftvingen vokse til å bli den nest største kampflybasen i Luftforsvaret. Eiendommer, bygg og anlegg (EBA) er viktige innsatsfaktorer for Forsvaret og skal bidra til å støtte opp under sektorens oppgaver og mål. Eiendomsmassen utgjør store økonomiske verdier som må forvaltes effektivt slik at verdiene bevares.

Vi er på utkikk etter deg som har byggeteknisk forståelse og som motiveres av utfordringer og varierte arbeidsoppgaver. Du vil blant annet jobbe med å lede og planlegge drift og utvikling av eiendom, bygg og anlegg. Du er god på å planlegge og koordinere. I tillegg er du opptatt av god forvaltning og trives med å utarbeide analyser og skriftlige produkter.

I denne stillingen får du en viktig rolle hvor du skal ivareta Luftforsvarets interesser opp mot Forsvarsbygg og Avinor i tillegg til andre eksterne aktører. Som EBA-koordinator vil du jobbe ved logistikkseksjonen i luftvingstaben. Her kan vi tilby varierte og selvstendige arbeidsoppgaver sammen med trivelige kollegaer.

Evenes er vertskommune for flystasjonen, og ligger sentralt til midt mellom byene Harstad og Narvik. Beliggenheten gir et variert og friskt kystklima med gode muligheter for ulike aktiviteter knyttet til hav, fjell, og skog. Både Harstad og Narvik har mange kultur- og idrettstilbud med lokale lag og foreninger. I tillegg er det gode forbindelser med både fly, buss, hurtigbåt og ferge fra Evenes til andre regioner.

Arbeidstedet er Evenes.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og planlegge drift og utvikling av eiendom, bygg og anleggsportefølje ved 133 luftving
 • Utarbeide og anbefale EBA-tiltak som skal sikre optimal drift, noe som omfatter både utvikling og avhending
 • Følge opp EBA-prosjekter i tett samarbeid med Forsvarsbygg
 • Bestille og følge opp driftsleveranser fra Forsvarsbygg
 • Lage planer for eiendom, bygg og anlegg
 • Delta i prosjekter som skal ivareta Luftforsvarets behov når det gjelder investering
 • Følge opp og ivareta avtaler, rutiner og instrukser som gjelder leveranseavtaler med Forsvarsbygg og andre eksterne aktører

Kvalifikasjoner:

 • Høgskole/fagskole innenfor byggetekniske fag, fortrinnsvis bachelorgrad innen bygg og anleggsfag
 • Du må kunne norsk og engelsk godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B
 • Den som ansette må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Gjennomført førstegangstjeneste, eller ha annen erfaring fra Forsvaret
 • Kjennskap til Forsvarets logistikk- og forvaltningssystem
 • Kompetanse på digitale verktøy og ha god teknologisk forståelse
 • Forstå hva det vil si å jobbe med beredskap i forsvarssektoren
 • Minimum 3 års relevant erfaring

Personlige egenskaper:

Til denne stillingen kreves det at du arbeider godt både alene og sammen med andre. Du jobber strukturert, har høg arbeidskapasitet og evner å finne gode løsninger.

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • En dynamisk og spennende arbeidsplass og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Kurs og opplæring etter behov
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, som avdelingsingeniør kode 1085, lønnstrinn 60-70, pt. kr 543 500 - 650 300 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS