Ledig stilling:

Vil du lede vårt tekniske fagmiljø som avdekker digitale trusler mot Norge?

Søknadsfrist: 20.09.2022

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 20.09.2022

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Navn: Faglige spørsmål

Tlf.: 23 09 41 89

Er du en samlende og motiverende leder som følger aktivt med på teknologitrender og det digitale trusselbildet? Da kan det være deg vi søker!

Vi søker leder for vårt tekniske fagmiljø som avdekker og varsler om nettverksoperasjoner utført av statlige trusselaktører mot Norge gjennom å studere teknisk informasjon og følge trusselaktører i åpne og lukkede kilder for å forstå deres aktivitet og teknikker.

Du har gode relasjonelle ferdigheter og får frem det beste i dine medarbeidere og du skaper gode samarbeid på tvers av fagmiljøer - både internt i organisasjonen, nasjonalt og internasjonalt.

Du vil lede et svært kompetent og sosialt fagmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et satsningsområde som har betydning for nasjonal sikkerhet, og som understøtter Etterretningstjenestens vurdering av trusler i det digitale rom og bidrar til beslutningsstøtte for norske myndigheter.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge og organisere virksomheten innen kontoret og ivareta helhetlig utvikling av kontorets medarbeidere, oppgaver og prioriteter
 • Kvalitetssikre arbeidet og produksjonen innenfor kontorets ansvarsområder og sikre at produktene er i samsvar med fastsatte krav
 • Kontrollere og følge opp resultatoppnåelse
 • Koordinere og tilrettelegge for samarbeid mellom kontoret og øvrige interne organisasjonsledd innenfor fagområdet, samt med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge opp og sikre at kontoret ivaretar sikkerhetsbestemmelser og legalitetskrav

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring
 • Relevant erfaring innen ett av disse fagområdene: digitale trusler, IKT-sikkerhet, kontraetterretning eller etterretningsproduksjon
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Det er ønskelig at du har:

 • Mastergrad innen relevant fagområde
 • God kunnskap om hendelser og trusselaktører i det digitale rom kjent gjennom åpne kilder (APT)

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Dette medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.

Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Som leder trenger vi videre at du har svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 728 100 - 839 900 (lønnstrinn 75 – 80) for kontorsjef i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS