Ledig stilling:

Partnerkoordinator

Søknadsfrist: 23.10.2022

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 23.10.2022

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

Kontakt:

Faglige spørsmål

Tlf.: 23 09 50 86

Etterretningstjenestens visjon er å bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag med rettidig,pålitelig og relevant kunnskap om verden rundt oss.Internasjonalesamarbeidspartnere spiller en meget viktig rolle i å løse vårt oppdrag. Ønskerdu å delta i dette arbeidet?

Har du gode vurderingsevner, er samtidig kreativ og strukturert og har gode samarbeid- ogkommunikasjonsevner? Har du erfaring fra fagfeltet og Etterretningstjenesten?Dakan du være den rette kandidaten for oss.

I denne stillingen vil du være koordinator for internasjonale partnerrelasjoner i en av Etterretningstjenestens avdelinger.Dine hovedoppgaver vil være å understøtte avdelingssjef og gi råd tilavdelingens enheter for ivaretakelse og utvikling av avdelingens bi- og multilaterale samarbeidsrelasjoner og -avtaler. Stillingen byr på spennende ogutfordrende oppgaver i et dynamisk miljø med meget høyt tempo.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i videreutvikling av bi- og multilaterale relasjoner og avtaler
 • Holde oversikt over meldings- og dataflyt mellom avdelingen og samarbeidspartnere
 • Bidra til utforming, etablering og etterlevelse av rutiner og prosesser for informasjonsflyt
 • Bidra til å holde en samlet oversikt over avdelingens partnerrelasjoner
 • Bistå avdelingen med kontakt mot samarbeidspartnere i planlegging og gjennomføring av bilaterale partnermøter
 • Bidra til å utvikle og koordinere avdelingens partnerstrategi og partnerplan og bidra til gjennomføring av denne innenfor alle relevante områder

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant og allsidig erfaring fra Etteretningstjenesten
 • Erfaring fra og god kunnskap om Etterretningstjenestens virksomhet nasjonalt og internasjonalt
 • God erfaring fra partnervirksomhet
 • Meget gode språkkunnskaper i engelsk

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • God kjennskap til Forsvarets øvrige virksomhet og NATO

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norskstatsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastningFor denne stillingen som partnerkoordinator er det viktig at du har svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, finner løsninger og evner å jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på degsom person og din faginteresse.Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- ogpensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenforspennet kr 661 400 – kr 765 600 (lønnstrinn 70 - 77) i stilling som seniorrådgiver (kode 1364) iht. gjeldende Hovedtariffavtale.For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Powered by Labrador CMS