Ledig stilling:

Maskinsjef om bord på Etterretningstjenestens fartøy

Søknadsfrist: 14.10.2022

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Harstad, Norge

Søknadsfrist: 14.10.2022

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

Kontakt:

Faglige spørsmål

Tlf.: 23 10 19 42

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse.

Vi søker nå en motivert, fremoverlent og faglig dyktig Maskinsjef.Vi søker deg som er en aktiv lagspiller og som deltar i beslutningsprosesser. Du er faglig sterk og har høy faglig og personlig integritet. Som leder er du resultatorientert og følger opp, forbedrer og korrigerer kontinuerlig dine og avdelingens resultater. Du tenker sikkerhet i alle situasjoner og er opptatt av HMS for deg og dine medarbeidere. Våre ledere må være gode rollemodeller og ha gode holdninger. Det er viktig at du er tydelig, endringsvillig og ser på utvikling som en mulighet til å alltid bli bedre. Du motiverer, støtter og utvikler dine kollegaer. Vi tilbyr et spennende fagmiljø med muligheter for egenutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for ledelse av arbeidet i maskindepartementet.
 • Planlegge og lede vedlikehold og reparasjoner av teknisk utrustning om bord i fartøyet.
 • Delta i planlegging og gjennomføring av modifiseringer, dokkinger og ombygginger av fartøyet i samarbeids med teknisk inspektør.
 • Foreta inspeksjon og føre regnskap med/over forbruk/utstyr som tilhører maskindepartementet
 • Følge opp sertifikater og klassejobber innenfor eget departement
 • Oppfølging av kurs og sertifikat-portefølje til underlagte stillinger
 • Ansvarlig for internopplæringsprogram i eget departement

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Kompetansesertifikat maskinoffisersertifikat klasse 1 motor
 • Gyldig videregående sikkerhetsopplæring STCW tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1
 • Gyldig helseerklæring fra godkjent sjømannslege
 • FSE Lav- og høyspenning
 • Kompetansebevis som Assessor STCW A-I/6 & A-I/12
 • HMS kurs 40 timer
 • Relevant erfaring fra fartøysdrift i rederier, rederivirksomhet eller skipsindustri. Herunder minimum 5 års dokumentert fartstid som maskinist
 • Relevant erfaring innen bruk av kvalitets-, sikkerhets- og beredskapssystemer.
 • Relevant erfaring innen bruk av vedlikeholdssystemer.Det er ønskelig med:
 • Bachelor i marintekniske fag
 • Lederutdannning
 • Førerkort kl B
 • Kjennskap til forsvarets fartøyer for øvrig.
 • LedererfaringSærskilte krav:
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Særaldersgrense er 63 år for stillingenVi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. CV må fylles ut i søknadsportalen. Dokumentasjon på kompetanse og erfaring må vedlegges søknaden. Søknader uten vedlegg som bekrefter kompetanse og erfaring vil ikke bli vurdert.

Personlige egenskaper

For den konkrete stillingen som maskinsjef kreves det at du er helhetsorientert, resultatorientert, endringsorientert og medarbeiderorientert, herunder;

 • Har høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet
 • Har god lagånd, respekt og toleranse i møte med andre
 • Har evne til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.
 • Har gode evner til samarbeid og kommunikasjon.
 • Har helhetsoversikt
 • Er strukturert og selvstendig i oppgaveløsning
 • Har evne til å ta initiativ og tenke kreativt

Vi tilbyr

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
 • Våre ansatte har gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Stilling: Maskinsjef/maskinmester
 • Stillingen lønnes fra kr 750 444 til kr 893 160 avhengig av ansiennitet. Det trekkes 2 % av lønnen til pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Powered by Labrador CMS