Ledig stilling:

Analytiker innen spredning av sensitiv informasjon og våpen

Søknadsfrist: 25.10.2022

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 25.10.2022

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

Kontakt:

For spørsmål

Tlf.: 23 09 44 50

Vi analyserer potensielle trusler mot Norge og norske interesser. Din hovedoppgave vil være å analysere, bearbeide, vurdere og rapportere om trusler knyttet til fordekte anskaffelser og spredning av sensitiv teknologi, strategiske varer, våpen og kompetanse.

Fagfeltet er i en rivende utvikling og dekker et bredt tverrfaglig område. Stillingen krever god helhetsoversikt og svært god vurderingsevne. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samtidig som du evner å jobbe systematisk og selvstendig. Du har interesse og evne til å sette deg inn i nye problemstillinger og videreutvikle fagfeltet. Vi tilbyr spennende oppgaver i et sterkt fagmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte. Vi håndterer krevende oppdrag og har store krav til kvalitet, leveranse og omstillingsevne.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere og formidle etterretninger til nasjonale beslutningstakere
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet
 • Anvende og utvikle avanserte analysemetoder og løsningsverktøy

Kvalifikasjoner

For seniorrådgiver kreves:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelige fag eller andre relevante fagkombinasjoner, eksempelvis toll, politi eller forsvar. Lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

For rådgiver kreves:

 • Universitets- og/eller høgskoleutdanning på mastergradsnivå innen teknisk-/naturvitenskapelige fag eller andre relevante fagkombinasjoner, eksempelvis toll, politi eller forsvar. Lang relevant erfaring eller god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra operativ analyse og nettverksanalyse
 • Erfaring fra forskning og utvikling relatert til militær teknologi/forsvarsindustri
 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring
 • Erfaring fra Forsvaret

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Meget god evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Meget gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Meget god vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ
 • Gode engelskkunnskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Vi tilbyr

Seniorrådgiver (kode 1364): Lønn: kr 661 400 - 765 600 (lønnstrinn 70-77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.Rådgiver (kode 1434): Lønn: kr 593 500 - 677 000 (lønnstrinn 64-71) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Powered by Labrador CMS