Ledig stilling:

Vi søker seniorrådgiver til seksjon for vakt og sikring

Søknadsfrist: 07.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 07.08.22

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

Kontakt:

Faglige spørsmål: 23 09 46 87

Etterretningstjenestens sin hovedoppgave er å varsle om ytre trusler mot Norge og prioriterte norske interesser, støtte Forsvaret og forsvarsallianser Norge deltar i, samt understøtte politiske beslutningsprosesser med informasjon av spesiell interesse for norsk utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse og vi styrker vår organisasjon, og søker nå etter faggruppeleder historisk arkiv. Som ansatt i Etterretningstjenesten vil du bidra i vårt viktige samfunnsoppdrag, samt være en del av et tverrfaglig miljø kjennetegnet av høy kompetanse og sterkt engasjement for fagfeltet. Med det søker vi etter deg som har stor interesse og erfaring med sikkerhet, og som ønsker å styrke vår organisasjon på dette området.

Ved Etterretningstjenestens seksjon for vakt og sikring er det ledig stilling som seniorrådgiver stab. I denne rollen vil du ha ansvar for å støtte, lede og koordinere interne og eksterne prosesser innen seksjonenes fagområde med relevante samarbeidsaktører. Stillingen inngår i seksjonens ledergruppe og stillingsinnehaver vil få muligheten til å jobbe på tvers av Etterretningstjenestens fagmiljøer innenfor vakt, sikring, service og sikkerhet med et bredt grensesnitt mot hele den øvrige organisasjonen. For å lykkes med dette er det viktig at stillingsinnehaveren har god virksomhetsforståelse, kan jobbe systematisk og strukturert, samt er flink til å kommunisere og samarbeide med andre. Hverdagen i seksjonen er preget av høyt tempo og spennende arbeidsoppgaver, hvor det er viktig at innehaver av stillingen er utholdende og trives med en hektisk arbeidsplass som stiller høye krav til sine medarbeidere.

Arbeidsoppgaver

 • Støtte, lede og koordinere prosesser innen seksjonens fagområder
 • Bistå seksjonssjef med koordinering og styring innen seksjonens fagområder
 • Bistå seksjonssjef med økonomistyring innen seksjonenes ansvarsområder
 • Lede eller bidra i prosjekter, utredninger, stabsarbeid og arbeidsgrupper
 • Utvikle og implementere metoder og konsepter for å sikre effektiv samhandling innenfor seksjonens ansvarsområder.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsv nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsv nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Minimum fem års relevant erfaring
 • God forståelse av sikkerhetsloven med forskrifter
 • Robust kunnskapsnivå innen fysisk- og elektronisk sikring

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Videreutdanning innen risiko- og sikkerhetsstyring
 • Andre kurs innen relevant fagkrets
 • Kjennskap til Forsvaret og/eller Etterretningstjenesten
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra utredningsarbeid og deltakelse i arbeidsgrupper
 • Erfaring med budsjett- og prognosearbeid
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved tilsetting.

 • Stillingen er underlagt disponeringsplikt, jf jf forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt førerkort kl B. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt disponeringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere. I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø og god lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er også en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning og som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

For den konkrete stillingen som seniorrådgiver stab innen vakt og sikring kreves følgende egenskaper:

 • Initiativrik, engasjert og høy gjennomføringskraft
 • Fleksibel, handlekraftig og beslutningsdyktig
 • God helhetsoversikt og virksomhetsforståelse
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • Gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Stilling: Seniorrådgiver (kode 1364)
 • Lønn: 650 300 –752 800 (lønnstrinn 70 – 77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner og erfaring.
 • Arbeidssted vil være Oslo. Noe reisevirksomhet må allikevel påregnes.
 • Gode muligheter for faglig utvikling, spennende arbeidsoppgaver og et godt arbeidsmiljø.
 • Stort bedriftsidrettsmiljø med muligheter for trening i arbeidstiden.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Powered by Labrador CMS