Ledig stilling:

Feltoperatør

Søknadsfrist: 30.04.2023

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Heltid

Arbeidssted: Setermoen, Norge

Søknadsfrist: 30.04.2023

Startdato: 31.07.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningsbataljonen (EBN) er en operativ avdeling som løpende bistår med beslutningsgrunnlag for militære og sivile beslutningstakere. Dette gjør bataljonen ved å deployere sensorer som henter inn etterspurt informasjon, som deretter blir analysert og presentert som etterretninger. Avdelingen har kort responstid, og består hovedsakelig av akademikere og vervet personell med høy teoretisk kompetanse. Avdelingen har sitt hovedkvarter på Setermoen i Bardu kommune, og er underlagt Sjef Hæren.

Kontakt:

E-post:

haeren.ebn.rekruttering@mil.no


Etterretningsbataljonen rekrutterer og utdanner feltoperatører til operativ tjeneste i inn- og utland. Feltoperatøren løser primært oppdrag innenfor oppklaring og overvåkning. Oppdragene løses ofte i små enheter som holder seg skjult, langt fra andre egne styrker uten mulighet for støtte. Den enkelte feltoperatør må derfor være særdeles fysisk og mentalt robust, og beherske et bredt spekter av militære ferdigheter. Dette er en forutsetning for å kunne håndtere alle situasjoner best mulig.

Arbeidsoppgaver

Feltoperatørene opererer ofte i områder den selv ikke kontrollerer, alene og isolert over lengre tid. Dette betyr at man ikke har mulighet til å få umiddelbar støtte, og patruljen må derfor være særdeles godt trent for å håndtere alle utfordringer som kan oppstår. Dette krever at feltoperatøren har svært god helhetsoversikt, og en innbitt vilje til å løse oppdraget uansett hvor krevende det kan fremstå.

Oppdragene en patrulje løser har til hensikt å innhente informasjon for å støtte beslutningstakere. Etterretningsarbeid bærer preg av sensitivitet og hemmelighold. Alle som jobber i avdelingen må av den grunn kunne sikkerhetsklareres. Spesielt egnede feltoperatører vil på sikt kunne lede innhentingsoperasjoner.

Ved tilsettelse som feltoperatør vil du være en del av Etterretningsbataljonens styrkebidrag til Forsvarets operasjoner. Etterretningsbataljonen er en avdeling preget av trivsel og godt miljø. Du må belage deg på reisevirksomhet i forbindelse med utdanning, trening og øvelser, samt deltakelse i internasjonale operasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Bestå fysiske minstekrav for å starte utdanningen
 • Fullført førstegangstjeneste eller grunnleggende befalsutdanning
 • Ha minimum karakter 4 på teoritesten (allment evnenivå) fra sesjon
 • Ha karakter 6 på syn og minimum karakter 6 på fargesyn (fargesvak)
 • Ha minimum karakter 9 på psykisk helse fra sesjon
 • Ha god vandel uten alvorlige bemerkninger
 • Kunne sikkerhetsklareres for «Hemmelig»
 • Øvre aldersgrense er 32 år
 • Norsk statsborger
 • Tilfredsstille krav til medisinsk skikkethet for internasjonale operasjoner
 • Være villig til å tjenestegjøre i Forsvarets operasjoner

Fysiske minstekrav:

 • Kroppshevning: 5 stk
 • Armhevninger: 30 stk
 • Magebøyninger (sit-ups): 35 stk på 2 min
 • Rygghev: 20 stk
 • Svømming: 400 meter på 13 min
 • Undervanns-svømming 12,5 m: Bestått
 • 7 km pakningsløp: 49 min
 • 8 km pakingsløp: 52 min
 • Medisinballstøt: 4,4 m
 • Stille lengde: 2,2 m
 • 3 km landeveisløp: 13:30 minutter

Personlige egenskaper:

Er du en særdeles fysisk og mentalt robust person som aldri gir opp?

Er du en person som ser løsninger der andre ser problemer?

Har du lyst til å gjennomføre skjulte innhentingsoperasjoner?

Egnethet, motivasjon, læringsevne, vinnervilje, samt god fysisk og mental kapasitet. Jobben som feltoperatør kan være ekstremt krevende, og seleksjon er en nødvendighet for å identifisere hvem som egner seg

Vi kan tilby

Lønn etter grad og ansiennitet.

Ved å jobbe hos oss vil du oppdage en avdeling i kontinuerlig utvikling for å imøtekomme stadig endrende sikkerhetsbehov. Med dette følger en spennende og variert karriere som åpner for muligheter både i Norge og utlandet, militært som sivilt.

Tidsplan for seleksjon

Tidsplan for seleksjonsprosessen 2023. Merk at endringer kan forekomme.

 • Søknadsfrist: 15. april 2023
 • Innkalling til seleksjon: primo mai
 • Praktisk seleksjon: Oppstart seleksjon i midten av juni, nærmere datoer kommer
 • Kunngjøring av resultat: Etter endt seleksjon
 • Akseptfrist: kommer
 • Ansettelsesdato: 31. juli
 • Oppsigelsestid hos din eventuelle nåværende arbeidsgiver: Ofte kommer første dag på jobb hos Etterretningsbataljonen før det har gått 3 måneder på en oppsigelsestid. Vi anbefaler deg derfor å ha en åpen dialog med arbeidsgiver om at du er i en seleksjonsprosess, og at du eventuelt forhører deg om muligheten for å korte ned oppsigelsestiden.


Powered by Labrador CMS