Ledig stilling:

Vil du sikre Etterretningstjenestens objekter?

Søknadsfrist: 10.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 10.08.22

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet.

Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Bli kjent med Forsvaret

Kontakt:

Faglige spørsmål:
Telefon 23 09 43 25

Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse. Vi søker deg med høy kompetanse innen elektroniske sikringssystemer, gjerne med bakgrunn som sikkerhetstekniker eller systemtekniker. Du vil inngå i et miljø som har ansvar for elektronisk sikring av Etterretningstjenestens objekter og vil jobbe tett opp mot øvrige sikkerhetsfunksjoner i organisasjonen.

Arbeidsoppgaver

 • Systemforvalter for Etterretningstjenestens elektroniske sikringssystemer (adgangskontroll, alarmsystemer og TV-overvåkning) og samband m.m.
 • Ivareta drift av systemer for TV-overvåking, alarmer og adgangskontroll
 • Forvalte og oppdatere systemdokumentasjon
 • Yte brukerstøtte til superbrukere
 • Bestille tjenester og følge opp leverandør av sikringssystemer
 • Følge opp prosjekter og aktiviteter knyttet til sikring

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Relevant teknisk utdanning og lang erfaring med god resultatoppnåelse innen faget
 • Minimum 3 års erfaring innenfor etablering, drift og/eller vedlikehold av sikringsanlegg (AAK, AIA og TVO)
 • Minimum 3 års erfaring med høysikkerhetssystemer og/eller større komplekse systemer
 • Høy kompetanse inne nettverksløsninger for elektroniske sikringssystemer, spesielt TVO.
 • Høy kunnskap og erfaring til programmering av programvare for elektronisk sikring
 • Erfaring med EKOM
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT som arbeidsverktøy

Bør krav:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde
 • Kjennskap til Forsvarets organisasjon og virksomhet
 • Allsidig erfaring fra sikkerhetsarbeid og kjennskap til krav i sikkerhetsloven
 • Minimum 5 års erfaring innenfor etablering, drift og/eller vedlikehold av sikringsanlegg (AAK, AIA og TVO)
 • Minimum 5 års erfaring med høysikkerhetssystemer og/eller større komplekse systemer
 • Prosjektledererfaring

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet. Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort klasse B og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Evne til selvstendig arbeid
 • Evne til å arbeide i team
 • Fleksibel og løsningsorientert

Vi tilbyr

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- ogS pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 583 500 – 677 600 (Lønnstrinn: 64-72) i stillingen som Overingeniør (kode:1087) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sektor: Offentlig
Sted: Lutvannsveien 60, 0676 Oslo

Powered by Labrador CMS