Ledig stilling:

Vil du jobbe med noen av Norges mest spennende teknologiske løsninger?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 20.03.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Etterretningstjenestens datatilfang vokser i takt med den digitale revolusjonen. Kravene som norske beslutningstakere stiller til Etterretningstjenesten nå, er høyere enn de var før. Med dette bakteppet må vi stadig utvikle våre teknologiske løsninger for å lage de beste dataplattformene, hvor data blir tilgangsstyrt og effektivt tilgjengeliggjort gjennom gode brukeropplevelser.

I Etterretningstjenesten vil du få muligheten til å utvikle tjenester som ikke utvikles andre steder i verden. Du vil bli inkludert i et faglig svært kompetent miljø som sammen søker å lage våre applikasjoner på en best mulig måte. Våre team støtter hverandre og jobber aktivt med å spre kompetanse til hverandre. Hos oss er ikke kryssfunksjonelle team unntaket, men regelen. Videre vil du som utvikler i Etterretningstjenesten oppleve stor grad av teknologisk frihet, og kunne jobbe i forskjellige produktteam som løser forskjellige problemer.Hos oss vil vi dyrke din lidenskap og ønske om å utvikle deg, uavhengig av om du vil jobbe med maskinlæring, frontend, backend, devops, fullstack eller plattform. Vi gir deg muligheten til å lære nye språk og teknologier, og jobber i dag blant annet med:

 • Python
 • Java/Kotlin
 • JavaScript/TypeScript

I tillegg jobber vi blant annet med teknologier som Vue, Kubernetes, PostgresSQL, GraphQL, Node.js, Pandas med mer.

Som ansatt hos oss vil du også jobbe tett opp mot våre brukere og i samspill med produkteier og scrum master. Vi følger moderne agile metoder og prinsipper, samtidig som at vi setter høye krav til sikkerhet i våre løsninger. Vi mener at for å produsere de beste applikasjonene må vi levere verdi gjennom hyppige deployeringer, interativ læring og håndtering av risiko så tidlig som mulig i prosessen. Dersom du kunne vært interessert i å jobbe i et lærerikt miljø som utvikler unike applikasjoner, ønsker vi å høre fra deg. Om du har spørsmål er du velkommen til å skrive til oss på rekruttering-e@proton.me.

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide i produktteam, som har ansvaret for hele livsløpet til et system, fra idé og design til utvikling og drift i produksjon.
 • Oppgradere og forbedre eksisterende applikasjoner til å leve opp til nyeste teknologiske standard.
 • Jobbe tett med analytikere og andre brukere i det operative miljøet for å understøtte deres arbeid og behov.
 • Bidra til økt kompetanse i teamet og avdelingen gjennom god dokumentasjon.

Kvalifikasjoner

Det kreves for Overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (can.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omgang innen relevant fagområdet. Relevant høyere utdanning, flerårig erfaring med god resultatoppnåelse eller svært høy kompetanse innenfor programvareutvikling vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det kreves for Senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med:

I tillegg er det ønskelig om du har erfaring med å jobbe i eller lede team med smidig arbeidsmetodikk og etter smidige prinsipper. Det er også en bonus om du har tidligere erfaring med etterretningsprosesser, informasjonsforvaltning eller internasjonale operasjoner.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelsk kunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som Systemutvikler ser vi etter noen som evner å ta initiativ og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker at våre ansatte er sikkerhetsbevisste. Vi ser også at du er kreativ i hvordan du løser dine oppgaver.

Vi kan tilby

Hos oss vil du få muligheten til å jobbe med unike applikasjoner i Oslo sentrum som støtter samfunnsoppdraget til Etterretningstjenesten – viten om verden, for vern av Norge. Vi satser på deg, både som person og din faginteresse. Som ansatt i Etterretningstjenesten vil du få muligheten til å utforske dine ferdigheter gjennom etterretningskurs, eller delta på fagspesifikk teknologisk utdanning. Vi ser etter nysgjerrige mennesker med et ønske om å bli bedre, og vi vil dyrke dette engasjementet.

Etterretningstjenesten er et godt sted å jobbe. Vi har moderne arbeidslokaler og et godt arbeidsmiljø. Vi tilbyr også to timer betalt trening i arbeidstid hver uke som du kan benytte sammen med ett av våre mange bedriftslag, eller alene på ett av mange steder med bedriftsavtale eller i flotte treningslokaler. Som ansatt hos oss vil du også kunne nytte deg av gode lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400 – 714 00 (lønnstrinn: 65-74) i stillingen som Overingeniør (kode 1087) eller 677 000 – 864 500 (Lønnstrinn 71-81) i stillingen Senioringeniør (kode 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Powered by Labrador CMS