Ønsker du å utvikle programvare for vern av Norge?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 20.03.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

I en stadig mer kompleks og uforutsigbar verden trenger vi de beste utviklerne til å lage gode applikasjoner og tjenester for Etterretningstjenesten slik at vi kan forstå vårt trusselbilde. Vi ønsker at våre IT-løsninger skal være innovative, effektive og brukervennlige, og gjøre Etterretningstjenesten til en (enda) bedre kunnskaps- og datadreven organisasjon. Derfor ser vi kanskje etter nettopp deg som er glad i programutvikling, uavhengig om du trives med frontend, backend, devops, maskinlæring med mer.

Hos oss vil du få muligheten til å utvikle og videreutvikle blant annet produkter for systematisering, deling, visualisering og håndtering av store informasjonsmengder, verktøy for analyse og etterretningsprosesser, søkefunksjonalitet, samt kreative løsninger for å støtte Etterretningstjenesten leveranser.

Felles for alle våre produkter er at de skal gi brukerne best mulig forutsetninger for å løse sine oppdrag. Derfor jobber vi brukersentrert i smidige, autonome og kryssfunksjonelle team. Våre team er satt sammen av personer med svært variert kompetanse og erfaring, alt fra backend- og frontendkompetanse, interaksjonsdesign og devops, samt scrum master og produkteier. Som utvikler hos oss vil du oppleve nærhet til både den teknologiske plattformen og til etterretningsanalytikere og leveransen de er ansvarlig for. Du vil få jobbe i moderne team, som benytter seg av moderne metode og teknologi.

Hos oss vil vi dyrke din lidenskap for faget og ditt ønske om å utvikle deg. Hos oss kan du påta deg varierte arbeidsoppgaver og i stor grad selv velge hvordan du ønsker å løse dem. Vi verdsetter personlig og faglig utvikling, og oppfordrer til kompetanseoverføring, parprogrammering og kursing, slik at du kan forme din egen karriere og kompetanseutvikling. Vi arrangerer også arrangementer som hackathon hvor vi kan bryte ut av vårt daglige arbeid og team for å gjøre noe helt annet.Dersom dette høres ut som noe for deg, ikke nøl med å ta kontakt eller sende inn en søknad. Om du har spørsmål er du velkommen til å skrive til oss på rekruttering-e@proton.me. Vi ønsker å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Samarbeide i produktteam, som har ansvaret for hele livsløpet til et system, fra idé og design til utvikling og drift i produksjon.
 • Oppgradere og forbedre eksisterende applikasjoner til å leve opp til nyeste teknologiske standard.
 • Jobbe tett med analytikere og andre brukere i det operative miljøet for å understøtte deres arbeid og behov.
 • Bidra til økt kompetanse i teamet og avdelingen gjennom god dokumentasjon.

Kvalifikasjoner

Det kreves for Overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (can.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omgang innen relevant fagområdet. Relevant høyere utdanning, flerårig erfaring med god resultatoppnåelse eller svært høy kompetanse innenfor programvareutvikling vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det kreves for Senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er ønskelig med:

I tillegg er det ønskelig om du har erfaring med å jobbe i eller lede team med smidig arbeidsmetodikk og etter smidige prinsipper. Det er også en bonus om du har tidligere erfaring med etterretningsprosesser, informasjonsforvaltning eller internasjonale operasjoner.

Særskilte krav:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gis dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt. Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levereI Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som Systemutvikler ser vi etter noen som evner å ta initiativ og som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker at våre ansatte er sikkerhetsbevisste. Vi ser også at du er kreativ i hvordan du løser dine oppgaver.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb sentralt i Oslo sentrum hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Du vil kunne jobbe på en moderne utviklingsplattform basert på Kubernetes. Vi vet at det er vanskelig å tiltrekke seg og beholde de beste hodene i dagens marked. Derfor fokuserer vi ekstra på å skape et godt arbeidsmiljø og vi er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte. Derfor vil det satses både på deg som person og din faginteresse.

Som ansatt hos oss vil du i stor grad kunne styre din egen arbeidshverdag med fleksitid og benytte deg av gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse. Vi har aktive bedriftslag som tilbyr alt fra klatring og fotball til badstue og firmahytter. I tillegg tilbyr vi to timer trening i arbeidstid hver uke, slik at det er enkelt for våre ansatte å delta på aktiviteter, eller benytte seg av våre treningslokaler.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 604 400 – 714 00 (lønnstrinn: 65-74) i stillingen som Overingeniør (kode 1087) eller 677 000 – 864 500 (Lønnstrinn 71-81) i stillingen Senioringeniør (kode 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Powered by Labrador CMS