Ledig stilling:

Analyse av fordekte trusler rettet mot norske interesser

Søknadsfrist: 15.02.2023

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo

Søknadsfrist: 15.02.23

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

For faglige spørsmål tlf.: 23 10 16 53

Med fordekte trusler mener vi aktivitet rettet mot norske interesser der den statlige aktøren som står bak søker å skjule sin involvering. Vi jobber med sammensatte virkemidler herunder fremmed etterretning, digitale trusler og påvirkning.

Arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å analysere, vurdere og rapportere om sentrale trusselaktørers intensjoner, kapasiteter og fordekte operasjoner rettet mot norske interesser. Vi håndterer et høyt antall oppdrag og har store krav til leveranse og omstillingsevne. Vi tilbyr spennende oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte.

 • Analysere, vurdere og rapportere om relevant utvikling knyttet til fagområdet
 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet
 • Anvende og utvikle analysemetoder og løsningsverktøy

Kvalifikasjoner:

Det kreves for seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå.
 • Erfaring fra relevant analysearbeid
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring
 • Russisk språkkompetanse
 • Erfaring fra Forsvaret
 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

Det kreves for rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå.
 • Erfaring fra relevant analysearbeid
 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring
 • Russisk språkkompetanse

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon
 • God vurderingsevne og personlig initiativ
 • Evne til helhetsoversikt
 • Resultatorientert holdning
 • Teamkompetanse

Med teamkompetanse menes at stillingsinnehavers bakgrunn (tematisk/operativt) må sees i sammenheng med seksjonens til enhver tid prioriterte oppgaver og behov. Ved siden av teamkompetanse vil personlig egnethet, analytisk kompetanse og teknisk/IKT-relatert forståelse vektlegges ved tilsetting.

Vi kan tilby:

Rådgiver (kode 1434)

Lønn: kr 604 400- 714 000 (lønnstrinn 65-74) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Seniorrådgiver (kode 1364)

Lønn: kr 677 000- 864 500 (lønnstrinn 71-81) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS