Ledig stilling:

Etterretningstjenesten søker sikkerhetsrådgiver

Søknadsfrist: 23.06.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge
Søknadsfrist: 23.06.22

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på https://forsvaret.no/etjenesten

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Faglige spørsmål

23 09 50 86

Etterretningstjenesten søker deg som vil lede arbeidet med forebyggende sikkerhet i en av våre avdelinger.

Vi søker deg med erfaring fra området, og som arbeider systematisk og har en proaktiv holdning til arbeidsoppgavene. Du må være motivert til å jobbe med effektivisering og forbedring av prosesser innen forebyggende sikkerhet.I stillingen som sikkerhetsrådgiver vil du delta aktivt i kompetanseutvikling og opplæring innenfor ansvarsområdet.

Vi tilbyr rette vedkommende å bli en del av Etterretningstjenesten og vårt viktige samfunnsoppdrag som Norges militære og sivile utenlandsetterretningstjeneste. Vi er en faglig sterk kompetanseorganisasjon med svært dyktige medarbeidere innen mange ulike fagfelt. Vår virksomhet er i kontinuerlig utvikling, og det vil satses på både din person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden samt gunstige låne- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, lede og koordinere den daglige sikkerhetstjenesten i egen avdeling
 • Gjennomføre autorisasjon av relevante medarbeidere, samt lede og bidra i arbeidet med utvikling, effektivisering og forbedring av autorisasjonsprosessen
 • Holde kontroll med klareringer og autorisasjoner
 • Være en rådgiver innen sikkerhet, utvikle interne prosesser innen sikkerhetsarbeidet, samt planlegge og koordinere sikkerhetsopplæringen i avdelingen
 • Holde egen ledelse orientert om vesentlige saker og utarbeide dokumentasjon og beslutningsgrunnlag innen sikkerhetsspørsmål
 • Koordinere og følge opp avdelingens ansvar innen objektsikkerhet

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring fra fagområdet

Det er ønskelig med:

 • Utdanning innen forebyggende sikkerhet
 • Utdanning innen risikostyring
 • Erfaring fra Forsvaret
 • Erfaring fra relevant sikkerhetsorganisasjon i sivile eller offentlige virksomheter
 • Erfaring med objektsikkerhet

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har gode samarbeidsevner. Du klarer å etablere et godt og tillitsfullt samarbeid med mennesker på tvers av personlighet og yrkesgrupper. Du jobber strukturert og systematisk, og klarer å se helheten og viktigheten i arbeidet du gjør - både for den enkelte medarbeider, for avdelingen og for organisasjonen.

Vi tilbyr

Stilling: Seniorrådgiver (kode 1364)
Lønn: kr 661 400 - 765 600 (lønnstrinn 70 – 77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale

Powered by Labrador CMS