Ledig stilling:

Rådgiver/seniorrådgiver innen analyse av russisk energi og økonomi

Søknadsfrist: 23.08.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 23.08.22

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.

Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.

Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.

Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

For spørsmål kontakt 23 09 46 84

Vi søker deg som har god kunnskap om russisk energipolitikk og økonomi.

Arbeidsoppgaver

Din hovedoppgave vil være å analysere, vurdere og formidle relevant utvikling innen russisk energipolitikk og økonomi.

Vi håndterer et høyt antall oppdrag og har store krav til leveranse og omstillingsevne.

Vi tilbyr spennende oppgaver i et faglig sterkt arbeidsmiljø preget av samarbeid og gjensidig støtte.

Arbeidsoppgaver

 • Analysere, vurdere og rapportere om relevant utvikling knyttet til fagområdet

 • Utvikle og vedlikeholde fagområdet med øvrig virksomhet

 • Anvende og utvikle analysemetoder og løsningsverktøy

Kvalifikasjoner

Rådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå

 • Erfaring fra relevant analysearbeid

 • Minst 2 års relevant arbeidserfaring

 • God kjennskap til russisk energipolitikk og økonomi

Det er ønskelig med:

 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring

 • Russisk språkkompetanse

Seniorrådgiver:

 • Relevant mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå

 • Erfaring fra relevant analysearbeid

 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring

 • God kjennskap til russisk energipolitikk og økonomi

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra Forsvaret

 • Etterretningsrelatert arbeidserfaring

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner

 • Russisk språkkompetanse

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering

 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt

Personlige egenskaper

 • God evne til selvstendig arbeid og systematisering av informasjon

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • Gode evner til samarbeid og kommunikasjon

 • God vurderingsevne, kreativitet og personlig initiativ

 • Evne til helhetsoversikt

 • Resultatorientert holdning

Vi tilbyr

Rådgiver kode 1434)

Lønn: kr 593 500– 677 000 (lønnstrinn 64--71) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

Seniorrådgiver (kode 1364)

Lønn: kr 661 400– 765 600 (lønnstrinn 70-77) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner.

For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS