Ledig stilling:

Områdesjef Opplandske Heimevernsdistrikt HV-05

Søknadsfrist: 01.02.2023

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Verv

Arbeidssted: Elverum, Norge

Søknadsfrist: 01.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Heimevernet er du viktig for Forsvarets mobiliseringsstyrke. Heimevernet består av 40.000 soldater som kan stille opp på kort varsel. Lokale styrker kan også bli bedt om å bistå sivile myndigheter ved naturkatastrofer, leteaksjoner og ulykker og er et viktig bindeledd mellom Forsvaret og det sivile samfunnet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.


Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Madelehn Ursin Ingebrigtsen

Tittel: Ass G1 HV-05

Tlf./E-post: 46639498 / hv.hv-05.g1@mil.no


Navn: Jann M. Eggen

Tittel: Distriktssjef HV-05

Tlf./E-post: jeggen@mil.no

Stillingen som områdesjef (tilsvarende kompanisjef) for Hadeland HV-område er ledig fra 1. mars 2023. Områdesjefsstillingen er et verv, og er tillagt militær grad som kaptein/ kapteinløytnant.

Arbeidsoppgaver

 • Være distriktssjefens nærmeste rådgiver i bruk av eget HV-område.
 • Lede HV-området i fred, krise krig.
 • Planlegge og gjennomføre pålagte oppdrag.
 • Administrere, trene og utdanne HV-området til "KLAR" i henhold til distriktets hovedplan for styrkeoppbygging.
 • Samarbeide med relevante sivile myndigheter, objekt eiere og organisasjoner med samfunnssikkerhetsansvar samt inngå i beredskapsråd i kommuner der det er etablert.

Kvalifikasjoner

Vervet er tillagt kapteins/kapteinløytnants (OF2) grad. Yrkesbefal, vernepliktig og utskrevet befal samt HV-befal (fortrinnsvis kaptein/kapteinløytnant eller erfaren løytnant) kan søke stillingen. Søkeren bør fortrinnsvis være bosatt innenfor eller i nær tilknytning til HV-områdets geografiske grenser.

Krav til stilling:

 • Norsk statsborger med verneplikt til Norge.
 • Må ha gjennomført grunnleggende soldatutdanning (førstegangstjeneste).
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG/NATO SECRET før tiltredelse.
 • Førerkort kl B.
 • Ønskelig med engelskkunnskaper.
 • Må godkjennes i lokal HV-nemd.

Ønskelig:

 • Grunnleggende befalsutdanning eller offisersutdanning.
 • Ledererfaring.
 • Være bosatt ved eller nær oppsettings sted for avdelingen.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner både internt i avdelingen og mot eksterne.
 • Gode vurderingsevner.
 • Evne til å ta avgjørelser innenfor en intensjon og gjennomføre disse.

Vi kan tilby

All tjeneste som områdesjef godtgjøres etter "Bestemmelse om godtgjøring av tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret og militære lærlinger (Fredsregulativet del I)", og består av 3 deler.

 • Fast månedlig godtgjøring P.t på kroner 4526,-.
 • Variabel godtgjøring beregnet ut fra dagsats i henhold til styrkestrukturgrad for aktivitet som ikke dekkes av den faste godtgjøringen.
 • Godtgjøring beregnet ut fra dagsats i henhold til styrkestrukturgrad ved tjenestegjøring.

I tillegg tilkommer et skattepliktig administrativt kompensasjonstillegg på kr 1600,- pr mnd, for bla dekning av kontorhold og telefon.

Gode muligheter for personlig og faglig utvikling, med mange spennende arbeidsoppgaver og utfordringer. Verv som Områdesjef inngås for 5 år, med mulighet for forlengelse. Tjenesten som områdesjef gir ikke rettigheter eller ansiennitet som ansatt i Forsvaret.

Annet:

Komplett instruks for områdesjefer ettersendes på forespørsel.

Powered by Labrador CMS