Ledig stilling:

Vil du være med og bidra til at Forsvaret og Etterretningstjenesten har oppdatert og relevant geografisk informasjon?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 08.03.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden?Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Tlf./E-post: 23 09 72 25

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge. Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

 • Ønsker du en jobb der du tydelig ser nytte og effekt av dine leveranser?
 • Vil du jobbe med data av sikkerhetspolitisk relevans fra både åpne og skjermede kilder?
 • Liker du å jobbe med tilrettelegging av geografiske data, gjerne gjennom å automatisere prosesseringen?
 • Er du motivert for en viktig jobb som bidrar til å løse Forsvarets og Etterretningstjenestens samfunnsoppdrag med å sikre Norge og norske interesser?

Hvis svaret på disse spørsmålene er ja, og du i tillegg er lojal, kreativ og løsningsorientert, kan du bli vår nye kollega!

Vi har ledig fast stilling som overingeniør eller senioringeniør med hovedoppgaver knyttet til mottak, prosessering, forvaltning og distribusjon av geografisk informasjon. Avdelingen stillingen er underlagt har ansvar for å understøtte både Forsvaret generelt og Etterretningstjenesten spesielt med tidsriktig og relevant geografisk, meteorologisk og oseanografisk (GEOMETOC) informasjon. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver der det du er med på å levere kommer til direkte nytte på alle nivåer i Forsvaret og Etterretningstjenesten. Hos oss kan du få annerledes opplevelser og vi kan love deg et hyggelig arbeidsmiljø!

Arbeidsoppgaver

 • Mottak, prosessering, forvaltning og distribusjon av av geografisk informasjon.
 • Sammenstille og tilrettelegge geografisk informasjon for tjeneste-/nettverksbasert distribusjon til brukere i Forsvaret og Etterretningstjenesten.
 • Oppdatere eller fremstille geografisk informasjon gjennom innsamling fra ulike kilder, fortetting av eksisterende informasjon eller egen produksjon.
 • Vedlikeholde og utvikle nye produksjonsløyper og produkter.
 • Gi faglig støtte, rådgivning, undervisning og opplæring innen faggruppens ansvarsområde til prosjekter og avdelinger i Forsvaret og Etterretningstjenesten

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Overingeniør: Bachelorgrad/tilsvarende, fortrinnsvis innen geomatikk, informatikk eller liknende studieretning. Annen relevant utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.
 • Senioringeniør: Mastergrad/tilsvarende, fortrinnsvis innen geomatikk, informatikk eller liknende studieretning. Annen relevant utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning.Relevant erfaring

Det er ønskelig med erfaring og gode ferdigheter innen noen av følgende punkter:

 • Geografisk informasjonsbehandling ved hjelp av skripting og programmering, gjerne i Python.
 • Bruk av databaser, for eksempel PostgreSQL/PostGIS eller andre SQL-databaser.
 • Open source GIS-programvare, for eksempel GDAL/OGR, QGIS etc.
 • ESRI Desktop og Enterprise programvare.
 • FME Desktop og Server programvare.
 • God kjennskap til Forsvarets virksomhet er også en fordel.

Særskilte krav:

Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering, og det presiseres at man ikke kan inneha annet statsborgerskap enn norsk ved ansettelse.Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, samt grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Dessuten er gode samarbeidsevner, evne til å arbeide i tverrfaglige grupper og vilje til ekstra innsats i hektiske perioder viktig hos oss.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Lønn og vilkår i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale:

 • Overingeniør (kode 1087) avlønnes i spennet kr 594 500 – 745 000 (lønnstrinn 61 – 74)
 • Senioringeniør (kode 1181) avlønnes i spennet kr 708 000 – 895 500 (lønnstrinn 71 – 81)
Powered by Labrador CMS