Ledig stilling:

Vakthavende

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 21.06.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden?Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Tlf./E-post: 23 09 50 73

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Vi søker deg som trives i et dynamisk arbeidsmiljø med høyt tempo og utfordrende oppgaver. Du liker å sammenstille og formidle informasjon fra ulike kilder og er motivert for å videreutvikle avdelingens produksjon. Hos oss vil du jobbe tett med kolleger som daglig løser et viktig samfunnsoppdrag.

Stillingens hovedoppgave er å følge situasjonsbildet innen avdelingens ansvarsområde, samt formidle situasjonsforståelse og varslingsverdige forhold til interne og eksterne samarbeidspartnere.

Stillingens ansvarsområde er å ivareta vakthavende funksjon.

Arbeidsoppgaver

 • Holde deg oppdatert på situasjonsbilde innenfor avdelingens ansvarsområde
 • Formidle situasjonsforståelse og rapportere varslingsverdig aktivitet
 • Produsere aktivitetsrapporter
 • Kvalitetssikre eksterne produkter

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • God kjennskap til Etterretningstjenestens og Forsvarets oppdrag og virksomhet

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Spesialistutdanning innen tekniske fagområder
 • Etterretningsspesialist kl 1
 • 5 års tjeneste i Etterretningstjenesten eller annen relevant etat
 • Erfaring fra tekniske etterretningsdisipliner
 • God kjennskap til etterretningsmetode, herunder analyse, rapportering, oppdragsstyring og IRMCM prosessen

Særskilte krav til stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som vakthavende kreves i tillegg følgende egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Analytiske evner og evne til helhetlig tenkning

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stillingen som vakthavende innebærer forskjøvet arbeidstid iht. egen arbeidsplan fra mandag – fredag kl 0600 – 2000.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 646000 - 777900 [Lønnstrinn: 66-76] i stillingen som rådgiver (kode:1434) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Det tilkommer B-tillegg for stillingen som vakthavende. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Powered by Labrador CMS