Ledig stilling:

Er du glad i utvikling og drift av klientløsninger?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 07.07.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden? 

Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer. Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer. Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Navn: Fagperson

Tlf./E-post: 23094654

Søk på stillingen

Hos oss vil du være med på å utvikle, forme og forvalte våre klientløsninger på Windows og Vmware-platformen.

For oss er dine aller viktigste egenskaper en sterk interesse for faget og lærevilje. Vi er i full gang med modernisering av våre plattformer og systemer, noe som gir deg gode muligheter til å være med på faglig retning og valg. Stillingens hovedoppgave vil være klientløsninger basert på Windows, i bruk på VDI-teknologi fra Vmware og tykke klienter, som hovedoppgave. Du vil få oppgaver som lar deg bruke kompetansen du allerede har, samt tilegne deg nye kunnskaper og videreutvikle deg innen fagområdet.

Klientløsningene innebærer alt fra kioskbaserte klienter, møteromsløsninger og arbeidsstasjoner. Du vil få mulighet til å videreutvikle og opparbeide deg kompetanse innen automatisering av utrulling, patching og vedlikehold av klient OS’er. Veien forover for hvordan vi vil tilgjengeliggjøre applikasjoner og tjenester for våre brukere. Du må ta stilling til hvordan en arbeidsflyt skal se ut i et airgapped miljø og jobbe for å forminske innvirkningen dette har på vår arbeidshverdag.

Vi jobber i autonome team med dyktige kolleger, som leverer mange tjenester og systemer til brukere av alle slag, men også til virksomheten i stort. Du kan påta deg varierte arbeidsoppgaver og vil oppleve å ha stor frihet i måten oppgaver løses på, og hvordan arbeidshverdagen din ser ut. Her har du også gode muligheter til å forme din egen karriere og kompetanseutvikling.

Er du interessert men i tvil om du er kvalifisert, eller bare nysgjerrig på hva jobben går ut på? Ta kontakt, eller bare send en søknad, vi ønsker å høre fra deg!

Arbeidsoppgaver

 • Utrulling og vedlikehold av klienter som kjører Windows.
 • Utvikle og vedlikeholde støttesystemer for klientene.
 • Lage systemer og pipelines som automatiserer prosesser.
 • Utarbeide faglig dokumentasjon og videreformidle kunnskap innen fagområdet.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

For overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå (cand.-grader, tidl Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Annen teknisk utdanning og flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

For senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende akademisk nivå. Annen utdanning og lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning utover bachelorgrad eller utdanning på tilsv. nivå

For begge stillingskodene:

 • Erfaring med drift og vedlikehold av Windows 10/11
 • Erfaring med ett eller flere script-språk (Powershell ++)

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Mer enn 1 års erfaring innenfor drift av Microsoft Windows operativsystem
 • Erfaring med bruk av andre automatiseringsverktøy
 • Erfaring med Active Directory og Group Policy.
 • Erfaring med Microsoft Endpoint Manager eller SCCM.
 • Erfaring med VMware-produkter slik som Workspace One, Horizon.
 • Gode kunnskaper om Windows 10/11 administrasjon
 • Klone teknologi (instant- og full-klone)

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som systemadministrator Microsoft vil personlige egenskaper som initiativ og samarbeidsevner spesielt vektlegges ved tilsetting.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell. Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

 • Overingeniør (kode 1087) lønn: kr 646 000-777 900 (lønnstrinn 66 – 76) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Senioringeniør (kode 1181) lønn: kr 732 300- 919 200 (lønnstrinn 73-82) i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
Powered by Labrador CMS