Ledig stilling:

Ønsker du å kunne påvirke mål og retning innenfor romdomenet?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Engasjement

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 22.10.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet. 

Kontakt:

Telefon: 23 09 50 42

Etterretningstjenesten - Viten om verden for vern av Norge

Vi styrker nå vår organisasjon, og søker en engasjert medarbeider til å jobbe med IT-arkitektur.

Er du analytisk, strukturert og har erfaring innen IT-arkitekturarbeid? Da kan du være personen vi er på jakt etter i stillingen som løsningsarkitekt!

Vi søker deg som har god utviklerkompetanse og med praktisk erfaring innen applikasjons- og systemutvikling. Samtidig har du evnen til å ha et større overblikk og kan sette utvikling i et system ved bruk av arkitektur for å løse brukerbehov. Din erfaring har også gitt deg kunnskap om DevSecOps, CI/CD, automatisering, docker, kubernetes m.m. for etablering av en sikker utviklingspipline. Denne kunnskapen gjør deg i stand til å lage arkitektur for å følge opp interne og eksterne utviklerteam.

Hos oss vil du få varierte arbeidsoppgaver og mulighet til å jobbe innenfor et nytt og spennende fagfelt i utvikling.

Stillingen er midlertidig med varighet til og med 31.12.2026, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utforme / lede det teknologiske utviklingsperspektivet knyttet til systemer, applikasjoner og tjenester for utnyttelse av data fra eller om kapasiteter i verdensrommet (dvs. omforme brukerbehov til helhetlige løsninger ved bruk av arkitektur, kravsetting og oppfølging av utviklerteam internt og eksternt)
 • Bidra til å følge opp kontinuerlige endringer på eksisterende tjenester
 • Bidra til å utforme / lage generelle retningslinjer og standarder innenfor systemintegrasjoner i romdomenet
 • Rådgi inn i relaterte prosjekter
 • Dokumentere og vedlikeholde system- og brukerdokumentasjon

Kvalifikasjoner

Overingeniør:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant høyere utdanning og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Relevant erfaring innen applikasjonsutvikling
 • Kjennskap til løsningsarkitektur
 • Kjennskap til DecSecOps prinsipper

Senioringeniør:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet
 • Lang relevant erfaring innen applikasjonsutvikling og løsningsarkitektur
 • Kjennskap til rolle som TechLead
 • Erfaring med DevSecOps prinsipper og implementering

Felles:

 • Erfaringer med teamarbeid
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

I tillegg er det ønskelig om du har:

 • Utdanning eller sertifisering innen rombaserte kapasiteter
 • Utdanning eller sertifisering innen applikasjonsutvikling
 • Erfaring med smidig arbeidsmetodikk
 • Prosjekterfaring
 • Kjennskap til statlig investeringsvirksomhet
 • Kjennskap til Forsvarets virksomhet
 • Kjennskap til romdomenet og romoperasjoner

Særskilte krav for stilling i Etterretningstjenesten:

 • Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For den konkrete stillingen som løsningsarkitekt kreves i tillegg følgende:

 • Kreativitet, i form av evne til å finne nye løsninger utenfor det etablerte
 • Sikkerhetsbevissthet, gjennom å inneha høy integritet og forståelse for viktigheten av informasjonssikkerhet

Vi kan tilby

Hos oss får en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 635 400 - 745 000 (lønnstrinn 65-74) i stillingen som overingeniør (kode 1087) og kr 708 000 - 895 500 (lønnstrinn 71-81) i stillingen som senioringeniør (kode 1181) iht. gjeldende Hovedtariffavtale. Endelig lønnsplassering og stillingskode avhenger av kvalifikasjoner.

Powered by Labrador CMS