Ledig stilling:

Er du vår nye radaranalytiker?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Vardø, Norge

Søknadsfrist: 01.10.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser.Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Telefon: 78 98 60 20

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser. Etterretningstjenesten er en flerfaglig tjeneste med behov for variert kompetanse.

Vi har ledig stilling som senioringeniør i Vardø. Personen vi søker er en initiativrik og selvstendig person som liker å sette seg inn i og løse forskjellige problemstillinger. Du må kunne lære deg å bruke komplekse datasystemer og dersom du også kan programmere og bruke verktøy som f.eks MATLAB, er det veldig positivt. Arbeidet vil variere mellom å jobbe selvstendig til å være del av et team. Stillingens hovedoppgaver vil være å utføre teknisk analyse og rapportering av innsamlet radardata, samt utvikle produkter og metoder.

Er du nyutdannet, eller i ferd med å fullføre en utdanning innenfor ønsket fagkrets, oppfordrer vi deg til å søke. Ved eventuell ansettelse må utdanningen være fullført.

Arbeidssted vil være i Vardø.

Arbeidsoppgaver

 • Bearbeide, analysere, rapportere og formidle vurderinger innen fagområdet
 • Utvikle og vedlikeholde informasjonsgrunnlaget, samt lede utviklingen av metoder og løsningsverktøy innen fagområdet
 • Delta i, og ved behov lede tester og evalueringer av innsamlingssystemenes oppgraderinger samt delta i mindre prosjektarbeid
 • Veilede og gjennomføre opplæring av medarbeidere, samt holde seg oppdatert innen fagområdet
 • Utarbeide orienteringer og formidle vurderinger

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Mastergrad eller utdanning på tilsvarende nivå (hovedfag, profesjonsstudier o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Relevant bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå og flerårig erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra internasjonale operasjoner
 • God kjennskap til E-tjenestens virksomhet
 • Erfaring innenfor analog/digital signalbehandling
 • Erfaring fra test- og utviklingsarbeid

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere. Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.

I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning. Det er videre en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

Vi ser etter en senioringeniør med vilje til endring og samarbeid, samt evne til å være proaktiv, arbeide strukturert og selvstendig innen fagområdet. Siden deler av arbeidet innebærer rapportering og opplæring, vil vi også vektlegge muntlig og skriftlige ferdigheter på norsk og engelsk.

Vi kan tilby

 • Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.
 • Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.
 • Våre ansatte har mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.
 • Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708 000 - 895 500 [Lønnstrinn: 71-81] i stillingen som Senioringeniør (kode:1181). Det tilstås et kronetillegg på kr 8000,- brutto pr år.
 • Søknader uten attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

Vardø er en liten by nordøst i Norge. Den er knyttet til fastlandet via en undersjøisk tunnel. Det er to daglige anløp av hurtigruten og byen har en flyplass bare noen km unna med 4 avganger daglig. Det er meget gode forhold for friluftsliv i kommunen og i nabokommuner. Om du liker fiske, finnes det mengder av muligheter i sjø, fjellvann og elver. Kommunen har et flott jakt – og turterreng. Det er tre store festivaler i byen årlig som går på våren, sommeren og høsten. Om du interessert i fugleliv, vil du finne et meget variert og stort omfang av forskjellige arter i nærområdet. For øvrig sjekk ut nettstedet https://www.visitvardo.no/kalender.

Vardø er en del av tiltakssonen i nord Norge. Fordeler med å bo i tiltakssonen er nedskrivning av opptil 20% av studielån fra Lånekassen (sjekk ut lånekassens nettsider), reduksjon i personbeskatning – det finnes særskilte regler for skatteytere i tiltakssonen (lavere skatt på alminnelig inntekt og trinnskatt samt ekstra fradrag), fritak for el-avgift på forbruk, gratis barnehage, fritak for arbeidsgiveravgift. Det er billig å leie og bo i Vardø. Dessuten har vi ingen bomstasjoner, ingen kø eller lang fartstid for å komme på jobb, i butikken eller ut i naturen.

Powered by Labrador CMS