Ledig stilling:

Vil du sørge for drift og vedlikehold av skyte- og øvingsfelt på Evje?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Evje, Norge

Søknadsfrist: 16.10.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske kampfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv. Luftforsvarets skolesenter avdeling Kjevik sin hovedoppgave er å utdanne kompetent personell til Luftforsvaret. Her gis blant annet profesjonsutdanning til spesialister i alle bransjer, og fagutdanning innen teknisk og operativ tjeneste.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Pål Marmo-Christensen

Tittel: Seksjonsleder

Tlf./E-post: 99 09 27 79

--------------------------------

Navn: Anette Vatle

Tittel: Personellbefal

Tlf./E-post: 38 06 51 43

Vil du forvalte Forsvarets skytebaner på Evje? Kan du løse problemer med målmateriell og håndtere oppdukkende behov for støtte i avdelinger? Ønsker du i tillegg å jobbe mye utendørs i flott natur?

Som driftstekniker vil du samarbeide med ulike aktører ettersom vi har flere brukere av våre skyte - og øvingsfelt. Vi ser derfor etter deg som en omgjengelig i tillegg til at du er praktisk anlagt.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinere drift og bruk av skyte- og øvingsfeltet
 • Produsere målmateriell
 • Vedlikeholde kjøretøy, maskiner og øvrig materiell
 • Vedlikeholde veier og brøyte snø
 • Utføre lett skogsdrift
 • Sørge for at gjeldende sikkerhetsbestemmelser følges
 • Du må regne med å arbeide noe på kveldstid og i helger

Kvalifikasjoner

 • Førerkort klasse B, CE og T
 • Maskinførerbevis / yrkesbevis for anleggsmaskiner
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring fra for eksempel bygg- og anleggsbransjen, verksted, vaktmesterarbeid eller lignende
 • Noen av arbeidsoppgavene utføres ute i forbindelse med feltøvelser. Du må derfor ha god helse, være i god fysisk form og i tillegg kunne legge frem tilfredsstillende helseattest før tiltredelse.
 • Erfaring med å bruke dataverktøy
 • Du må kunne norsk godt, både muntlig og skriftlig
 • I tillegg må du kunne sikkerhetsklareres for KONFIDENSIELT før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Arbeider godt selvstendig og strukturert
 • Arbeider godt sammen med andre
 • Er serviceinnstilt
 • Fleksibel, løsningsorientert og tar initiativ
 • Pålitelig og positiv

Vi kan tilby

 • En spennende og fleksibel arbeidsplass med godt arbeidsmiljø
 • Mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden.
 • Egen bedriftshelsetjeneste
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som driftstekniker, kode 1136, ltr 50 - 60, for tiden kr 502.300 – 584.500 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Luftforsvarets skolesenter er under omstilling og vi vil opplyse om at Stortinget har vedtatt at skolesenteret skal flyttes til Værnes innen utgangen av 2025. Driften ved Evje skyte- og øvingsfelt vil imidlertid bli opprettholdt for øvrige brukere av feltet.

Powered by Labrador CMS