Ledig stilling:

Norwegian Traning Center - Manila søker viseadministrerende direktør

Søknadsfrist: Snarest

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast,

Arbeidssted: Manila, Filippinene

Søknadsfrist: Snarest

Om arbeidsgiver:

Norwegian Training Center (NTC) ble etablert av Norges Rederiforbund i 1990 for opplæring av filippinske sjøfolk i tjeneste på skip eiet eller kontrollert av forbundets medlemmer. NTC har siden starten vært en ledende aktør innen maritim trening og kompetansebygging på Filippinene, og er nå en global aktør/institusjon i internasjonal skipsfart. NTC har totalt ca. 70 faste ansatte lokalisert på et moderne trenings- og simulatorsenter sentralt i Manila.

www.ntcm.com.ph eller www.rederi.no

Kontakt:

Navn: Ole T Moy

Tittel: Rådgiver

Tlf.: +47 92 88 33 11


Navn: Niels Røine

Tittel: Rådgiver

Tlf.: +47 90 93 65 08

Norwegian Training Center (NTC) ble etablert av Norges Rederiforbund i 1990 for opplæring av filippinske sjøfolk i tjeneste på skip eiet eller kontrollert av forbundets medlemmer. NTC har siden starten vært en ledende aktør innen maritim trening og kompetansebygging på Filippinene, og er nå en global aktør/institusjon i internasjonal skipsfart. NTC har totalt ca. 70 faste ansatte lokalisert på et moderne trenings- og simulatorsenter sentralt i Manila.

Gjennom NTC driver Norges Rederiforbund et 4-årig kadettprogram som er etablert ved ulike maritime skoler på Filippinene. Siden oppstarten har prosjektet uteksaminert mer enn 6.000 kadetter til norske rederier, primært for NIS-registrerte skip. Det skreddersydde programmet skal sikre at junioroffiserer uteksamineres og minimum oppfyller STCW-konvensjonen og Sjøfartsdirektoratets krav til kompetanse. Selve programmet ledes av viseadministrerende direktør ved NTC.

Hovedansvaret for viseadministrerende direktør er ledelsen – og utvikling av kadettprogrammet. Det betyr å sikre det faglige innholdet, samt en god og effektiv gjennomføring på de skolene programmet samarbeider med. Stillingen innebærer også å støtte administrerende direktør til effektiv utnyttelse og videreutvikling av NTCs- øvrige kurs- og treningsaktiviteter.

Viseadministrerende direktør må ha god ledererfaring fortrinnsvis fra internasjonal maritim næring. Den rette kandidaten bør kunne vise til erfaring og interesse for utdanning og opplæring rettet mot seilende personell. Personlige egenskaper som vektlegges, i tillegg til høy integritet, er gode gjennomføringsevner, teamorientering og relasjonsbyggende egenskaper. Arbeidsspråket er engelsk og det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Utstrakt reisevirksomhet i Filippinene og internasjonalt må påregnes.

NTC tilbyr en spennende stilling med globalt perspektiv – i et miljø preget av mange impulser. Den nye digitale omstillingen, samt fokus på klima og bærekraft står sentralt.

For nærmere opplysninger, ta gjerne kontakt med våre rådgivere hos Belsenso;
Ole T Moy, +47 92 88 33 11 eller Niels Røine, +47 90 93 65 08.

Søknad vedlagt CV sendes snarest til [email protected].

Powered by Labrador CMS