Ledig stilling:

NSM søker datasikkerhetsleder (DSL)

Søknadsfrist: 23.01.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås, Norge

Søknadsfrist: 23.01.22

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:- gi råd og veiledning- utvikle sikkerhetstiltak- varsle og håndtere alvorlige dataangrep- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverkNSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Ingunn M. Grude Dignes

Tittel: Fungerende seksjonssjef

Tlf.: 996 98 646


Navn: Morten Svenneby- Arvnes

Tittel: Fungerende underdirektør

Tlf.: 482 87 528

Vi styrker vår interne sikkerhet og har behov for en initiativrik og faglig dyktig DSL med gode kommunikasjonsevner som vil jobbe for nasjonens sikkerhet.

NSM søker en datasikkerhetsleder (DSL) som vil være med å opprettholde og videreutvikle organisasjonens fokus på forebyggende sikkerhet. Stillingen er organisatorisk plassert i seksjon for sikkerhet, eiendom og drift .

Vi ser etter en dyktig og engasjert kollega som vil være med å jobbe for å understøtte NSMs arbeid for nasjonens sikkerhet. DSL er en viktig brikke i vår interne sikkerhetsorganisasjon. En sentral oppgave er å ha ansvar for datasikkerheten internt i NSM med hovedfokus på sikkerhetsgraderte informasjonssystemer, herunder utarbeide vurderinger og anbefalinger og gjennomføre kontroller. Andre oppgaver er å kunne rapportere på sikkerhetstilstanden og håndtere avvik på sikkerhetstruende hendelser, samt planlegge og gjennomføre årlige sikkerhetsrevisjoner for alle informasjonssystemer. Datasikkerhetsleder skal også proaktivt jobbe med bevisstgjøring og kompetansebygging innen forebyggende datasikkerhet i NSM. Stillingen har en bred kontaktflate i NSM med mange spennende oppgaver. Det er derfor viktig at man evner å holde oversikt i en travel hverdag, kommuniserer tydelig, tar ansvar og er proaktiv.

Med på laget får du Norges mest kompetente kollegaer på forebyggende sikkerhet og en unik mulighet til å lære og videreutvikle deg hos de beste. For å levere på jobb, må du trives på jobb . Dette tar vi på alvor, og vi er opptatt av fleksible løsninger, stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte.

Arbeidsoppgaver på overordnet nivå:

 • Føre oversikt over alle informasjonssystemer i NSM med oppdater godkjenningsstatus
 • Utarbeide vurderinger og anbefalinger
 • Utvikle og vedlikeholde sikkerhetspolicyer og beredskapsplaner
 • Utvikle og vedlikeholde Styringssystem for sikkerhet innen eget fagområde
 • Forvalte tilgangsstyring til ulike informasjonssystemer
 • Gi råd og veiledning innen informasjonssikkerhet
 • Bevisstgjøring og kompetansebygging av ansatte i NSM innen informasjonssikkerhet
 • Håndtere avvik og sikkerhetstruende hendelser
 • Gjennomføre kontroller og sikkerhetsrevisjon
 • Rapportere på sikkerhetstilstanden
 • Bidra ved anskaffelse av sikkerhetsgraderte informasjonssystemer og periferiutstyr
 • Andre pålagte oppgaver etter behov

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på masternivå eller tilsvarende innen relevant fagområde. Minimum 5 års relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Minimum 2 års relevant erfaring relatert til stillingens ansvarsområde
 • Det er ønskelig med Krypto Grad I
 • Forståelse av og kunnskap innen fagområdene i sikkerhetsloven
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Det kreves sikkerhetsklarering på høyeste nivå med nødvendig autorisasjon for denne stillingen. Dette innebærer at man kun kan innha norsk statsborgerskap.

Personlige egenskaper:

 • Høy integritet og etisk standard
 • Fleksibel og løsningsorientert med evne til å tenke helhetlig og se gode løsninger
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Jobber smart og effektivt
 • Flink til å samarbeide og bidra inn i et team
 • God vurderingsevne
 • Personlige egenskaper blir tillagt vekt

Vi kan tilby:

 • Norges beste kompetansemiljø innen forebyggende sikkerhet
 • Allsidige, spennende, krevende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden med tilgang til idrettsanlegg
 • Mulighet for barnehageplass

Stillingen er plassert som seniorrådgiver (SKO 1364) med lønnsspenn ltr. 66-77
(604 700 - 752 800). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.
Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke deres ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentligjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne også ha søknad fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene til stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

Powered by Labrador CMS