Ledig stilling:

Vil du være ansvarlig for datasikkerheten i NSM?

Søknadsfrist: 01.06.22

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Kolsås, Norge

Søknadsfrist: 01.06.22

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning- utvikle sikkerhetstiltak

- varsle og håndtere alvorlige dataangrep

- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverk

NSM skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

http://www.nsm.no

Kontakt:

Navn: Helge Frisch

Tittel: Rekrutteringsrådgiver

Tlf.: +47 900 98 607


Navn: Kristian Knudsen

Tittel: Rekrutteringsrådgiver

Tlf.: +47 928 00 000


Navn: Benedicte Løge

Tittel: Researcher

Tlf.: +47 475 02 045

NSM søker en dyktig medarbeider som vil være med å opprettholde og videreutvikle organisasjonens fokus på forebyggende sikkerhet.

Vi ser etter en dyktig og engasjert kollega som vil understøtte NSMs arbeid for nasjonens sikkerhet. Stillingen (DSL) er en viktig brikke i vår interne sikkerhetsorganisasjon, og får ansvar for å organisere, planlegge og gjennomføre arbeidet med datasikkerheten i NSM. Stillingen har en bred kontaktflate i NSM med mange spennende oppgaver. Det er derfor viktig at man evner å holde oversikt i en travel hverdag, kommuniserer tydelig, tar ansvar og er initiativrik. Man må også evne å ha et helhetlig organisatorisk blikk i arbeidet med sikkerhet. Stillingen er organisatorisk plassert i seksjon for sikkerhet.

Med på laget får du kompetente kollegaer på forebyggende sikkerhet, og en unik mulighet til å lære og å videreutvikle deg. I NSM får du en rolle som er samfunnskritisk, meningsfull og viktig.

Av oppgaver og ansvar kan vi nevne:

 • Gjennomføre kontroller, sikkerhetsrevisjon, godkjenning, rådgivning og rapportering
 • Godkjenning av informasjonssystemer
 • Gjennomføre risikovurderinger og utarbeide vurderinger og anbefalinger
 • Utarbeide sikkerhetsdokumentasjon
 • Revisjon av Styringssystem for sikkerhet i hht gjeldende standarder
 • Veiledning innen informasjonssikkerhet og bidra til god sikkerhetskultur i virksomheten
 • Håndtere avvik og sikkerhetstruende hendelser

Følgende kvalifikasjoner er viktige for å løse rollen:

Du kommer inn i et sterkt fagmiljø, og du bør tilfredsstille flest mulig av følgende faglige kvalifikasjoner.

 • Relevant utdanning på høyt nivå, fortrinnsvis mastergrad. Lang relevant erfaring, minst 8 år, kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse
 • Lang relevant erfaring relatert til stillingens ansvarsområde er ønskelig
 • God kjennskap til Sikkerhetsloven, og erfaring med tolkning og forvaltning av denne
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Det kreves klarering i hht interne krav og regler. Det betyr at man kun kan ha norsk statsborgerskap.

Personlige egenskaper:

Vi ser etter en trygg, dedikert og engasjert person som liker å jobbe på tvers i en kompleks og faglig sterk organisasjon. Du er god på samarbeid og kommunikasjon, og liker å se resultater av ditt arbeid.

Vi tror vår nye ressurs preges av følgende egenskaper:

 • Høy integritet og god vurderingsevne
 • Fleksibel og løsningsorientert med evne til å tenke helhetlig og se gode løsninger
 • Strukturert, initiativrik og selvstendig
 • Jobber smart og effektivt
 • Flink til å samarbeide og bidra inn i et team
 • Personlig egnethet blir tillagt vekt

Vi tilbyr:

For å levere på jobb, må du trives på jobb. Dette tar vi på alvor, og vi er opptatt av fleksible løsninger, stor takhøyde og et godt arbeidsmiljø for alle våre ansatte.

I tillegg får du:

 • En spennende jobb i en organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • Hyggelige kollegaer
 • Muligheter for kurs- og videreutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Mulighet for barnehageplass

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå høyeste nivå. Det er også krav om norsk statsborgerskap.

Stillingen er plassert i stillingskode som seniorrådgiver (SKO 1364) og lønnes i lønnstrinn 77 til 84 / kr. 752.800 – 919.700 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (med hensyn til innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen. NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig.

Powered by Labrador CMS