Ledig stilling:

Cybersikkerhet

Søknadsfrist: 01.08.24

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Stavanger, Norge

Søknadsfrist: 01.08.24

Om arbeidsgiver:

Havindustritilsynet skal legge premisser for, og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innenfor helse, miljø, sikkerhet, beredskap og sikring, og gjennom dette også medvirker til å skape størst mulig verdier for samfunnet. Havindustritilsynet har også ansvaret for oppfølging av fornybar energiproduksjon til havs, CO2 transport og lagring og havbunnsmineraler. I 2023 ble Havtil utnevnt som sektortilsynsmyndighet etter sikkerhetsloven. For IKT-hendelser er Havtil delegert ansvaret som Sektor Respons Miljo for petroleumssektoren. Til dette arbeidet trenger vi dyktige og motiverte fagfolk.Som arbeidsgiver ønsker vi i størst mulig grad å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor blir alle kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordret til å søke jobb hos oss. Dette gjelder både kjønn, alder, etnisitet, funksjonsevne og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Havindustritilsynet jobber aktivt med IA-arbeid, som innebærer blant annet at både arbeidsgiver og de ansatte forplikter seg til systematisk samarbeid for å oppnå mer inkluderende arbeidsplasser.

Kontakt:

Navn: Torleif Husebø

Tittel: Fagleder

Tlf./E-post: 51 87 32 61

  ---

  Navn: Kristian Solheim Teigen

  Tittel: Sjefingeniør

  Tlf./E-post: 51 87 35 82

Cybersikkerhet

Den geopolitiske situasjonen og det digitale trusselbildet er endret. Det er økt nasjonal, og internasjonal, oppmerksomhet rettet mot havindustriens betydning for norsk og europeisk energisikkerhet. Samtidig ser vi at bruk av mer avanserte digitale løsninger, inkludert kunstig intelligens øker.

Havtil har fått utvidet ansvar innenfor digital sikkerhet, er utpekt som sektormyndighet etter sikkerhetsloven, og er sektor responsmiljø for havindustrien.

Nå har vi behov for flere medarbeidere som ønsker å jobbe i dette fagfeltet.Som vår nye medarbeider vil du være med og styrke sikkerheten i informasjonssystemer (IT) og driftskontrollsystemer (OT) i Havindustrien.

Vi ser etter kandidater som har teknisk bakgrunn fra industrien fortrinnsvis innen cybersikkerhet eller informasjonssikkerhet, med kjennskap og interesse for sikkerhet i industrielle nettverk og OT. Den rette kandidaten kan også ha teknisk bakgrunn innen automasjonsfaget eller telecom, med kjennskap og interesse for informasjonssikkerhet eller sikkerhet i OT. Uavhengig av bakgrunn er din evne til å se det store bildet, og hvordan ulike tiltak og risikofaktorer påvirker den digitale sikkerheten viktig.

Uavhengig av bakgrunn er din evne til å se det store bildet, og hvordan ulike tiltak og risikofaktorer påvirker den digitale sikkerheten viktig.

I Havtil arbeider vi med sikkerhet gjennom flere akser:- Vi fører tilsyn med selskapene i sektoren, og vi utvikler regelverk.- Vi gir veiledning og sikkerhetsfaglige råd, gjennom kunnskapsinnhenting og formidling i fagfora og deltakelse i strategiske nettverk.- Vi har bred kontakt med selskapene i sektoren og andre myndigheter.

I Havtil vil du ha varierte arbeidsoppgaver, og du vil i stor grad kunne påvirke din egen arbeidshverdag.

Arbeidsoppgaver

 • Tilsyn og faglig oppfølging av cybersikkerhet knyttet til industrielle kontrollsystemer og digital teknologi på petroleumsinnretninger på norsk kontinentalsokkel, petroleumsrelaterte landanlegg og fornybar energiproduksjon til havs i alle faser av virksomheten.
 • Bidra med kunnskapsformidling, sikkerhetsfaglig veiledning og bidra til faglig videreutvikling i relevante fagmiljøer, strategiske nettverk
 • Samarbeid med andre myndigheter
 • Oppfølging av ny og eksisterende digital teknologi samt nye driftskonsepter
 • Bidra til dialog, utvikling og samhandling med andre myndigheter knyttet til cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering
 • Delta i utvikling og oppfølging av regelverk, slik som Sikkerhetsloven, Digitalsikkerhetsloven, NIS-2, KI-forordningen samt følge opp arbeid med relevante fagstandarder
 • Følge opp og eventuelt delta i granskning av hendelser og ulykker

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole med relevante fagkombinasjoner
 • Relevant erfaring med prosjektering, drift og oppfølging av cybersikkerhet eller informasjonssikkerhet i virksomheter med industrielle kontrollsystemer
 • Relevant erfaring med forebyggende IKT-sikkerhetsarbeid i arkitektur/infrastruktur/informasjonssystemer som inkluderer industrielle systemer
 • Motivasjon for å bidra til å sikre IT- og OT-systemer og kommunikasjons-teknologi i dag og i fremtiden
 • God kjennskap til forskrifter, normer, industristandarder og grunnprinsipper for IKT sikkerhet
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelskDen som tilsettes må kunne framlegge gyldig helseerklæring etter forskrift fra Helse- og omsorgsdepartementet og må kunne sikkerhetsklareres på nivå hemmelig, jfr. Sikkerhetsloven § 8-2 "Sikkerhetsklarering".

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og høy faglig motivasjon
 • Liker både å jobbe selvstendig og sammen med andre
 • Løsnings- og resultatorientert
 • Evne til å arbeide systematisk, analytisk og strukturert

Vi tilbyr

 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en spennende jobb med et viktig samfunnsoppdrag
 • bred kontakt med næringen, operatørselskap, redere, entreprenører og leverandører
 • oppfølging av ny teknologi
 • et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer med høy faglig kompetanse
 • gode muligheter til videre kompetansebygging og utviklingsmuligheter
 • lønn etter avtale
 • medlemskap i Statens pensjonskasse med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • fleksibel arbeidstid
 • muligheter for hjemmekontor inntil 2 dager i uken
 • fadderordning
 • lokalisert på Ullandhaug i moderne og trivelige kontorlokaler med individuelle kontorer. Gode parkeringsmuligheter og bussforbindelser i nærheten
 • aktivt bedriftsidrettslag og gode treningsfasiliteter i og utenfor kontorbygget
 • ordning med trim i arbeidstiden
 • tilgang til bedriftshytte

Dersom kandidater opplyser at de har nedsatt funksjonsevne, innvandrerbakgrunn eller ikke kan dokumentere sammenhengende yrkeskarriere, kan opplysningen bli brukt til statistikkformål.

Powered by Labrador CMS