Ledig stilling:

Er du god til å skape samarbeid mellom fagmiljøer?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 09.06.24

Om arbeidsgiver:

Hva er det egentlig som skjer i verden?Etterretningstjenesten henter inn, bearbeider og analyserer informasjon på vegne av Norge. Dette gjør vi for å gi norske myndigheter et best mulig grunnlag for å ta gode beslutninger. Vi er en del av Forsvaret, men løser også oppdrag for resten av myndighetsapparatet. Tjenesten arbeider etter overordnede politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om oss finner du på etj.no. Her finner du også Fokus - Etterretningstjenestens åpne vurdering av aktuelle sikkerhetsutfordringer.Vi er avhengige av mangfold i perspektiver og erfaringer for å løse våre oppdrag. Derfor ønsker vi å rekruttere medarbeidere fra ulike bakgrunner, med ulike livserfaringer til å jobbe hos oss. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne.

Kontakt:

Navn: Kontaktperson HR

Tlf./E-post: 23 09 43 29

Etterretningstjenestens oppdrag er å samle inn informasjon og varsle om forhold i utlandet som kan true Norge og norske interesser.

Vi søker deg som ønsker å lede og koordinere aktivitet i et team med høy teknisk kompetanse og faglig engasjement. Du liker å jobbe med mennesker og er opptatt av at teamets innsats treffer analytikernes behov. For å finne ut av det trenger vi dine soft-skills. Gjennom god kommunikasjon og fokus på relasjoner kan du hjelpe organisasjonen med å hente verdi ut av verktøyene vi utvikler.

Du kan finne mer informasjon om hva offensive cyberoperasjoner er og møte noen av de som jobber hos oss på etterretningstjenesten.no/cybertalent.

Arbeidsoppgaver

 • Du oppsøker interessenter for å forstå behov og forklare muligheter.
 • Du lager effektive og ryddige prosesser, men er først og fremst løsningsorientert.
 • Du tåler å si nei når det er nødvendig, og kan utfordre etablerte sannheter.
 • Du vil lede og prioritere operativ innsats sammen med nærmeste leder og operasjonskoordinator.
 • Du tar ansvar for aktivitetsplanlegging, risikovurderinger og håndtering av avvik.
 • Du må ikke være (eller bli) ekspert på teknologi og sikkerhet, men være nysgjerrig og læringsvillig.

Teamet forventer å vokse i takt med ambisjoner mot nye målmiljøer. Hvordan vi utvider og styrker innsatsen, samtidig som vi opprettholder eksisterende operativ aktivitet, vil være blant dine første utfordringer.

Du vil trives hos oss fordi

 • det finnes mange muligheter å ta tak i, og du har en sentral rolle i å realisere dette potensialet.
 • dine kolleger er dedikerte i jobben sin, og vil hverandre vel i et sosialt felleskap.
 • du har et kompetent fagmiljø i ryggen i møte med stor etterspørsel.
 • det er rom for å feile, og det er rått når vi lykkes med noe nytt.

Kvalifikasjoner

Stillingen har følgende krav som må innfris for å bli vurdert som aktuell søker:

 • Bachelorgrad eller utdanning på tilsvarende nivå (cand.-grader, tidl. Ingeniørutdanninger o.l.) eller omfang innen relevant fagområde. Flerårig relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant erfaring

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Erfaring innen prosjektledelse eller teknologiledelse
 • Erfaring innen risikostyring

Særskilte krav:

Søkere må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.

For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.

Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Dette skjer normalt på grunnlag av villighet. Beordringsplikt medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet og grunnleggende engelskkunnskaper. Dersom du ikke oppfyller kravene har du mulighet til å søke dispensasjon.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evne til å så i periodevis stor arbeidsbelastning.

For denne stillingen vil evne til å ta initiativ, evne til helhetsoversikt og rolleforståelse, høy gjennomføringsevne, samt kommunikasjonsevner vektlegges spesielt.

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse.

Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Stilling: Stillingen heter koordinator og er lønnet som Rådgiver (kode 1434) / Seniorrådgiver (kode 1364)Lønn: Kr. 646.000 - 777.900 (lønnstrinn 66-76) / kr. 732.300 - 919.200 (lønnstrinn 73-82), iht gjeldende Hovedtariffavtale For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes pliktig 2% til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS