Ledig stilling:

Er du en nysgjerrig leder med teknisk kompetanse til å lede våre penetrasjonstestere?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Fåberg, Norge

Søknadsfrist: 22.02.24

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være offentlig godkjent av NOKUT eller Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Godkjenningen må dokumenteres.Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn: Sigmund Lilen

Tittel: Underdirektør

Tlf./E-post:  93 67 24 29

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter har ledig fast stilling som Sjef Cybersårbarhetsanalyseseksjonen. Stillingens hovedoppgave er å lede seksjonen og styrke avdelingens evne til å utføre sårbarhetsundersøkelser og penetrasjonstester i Forsvarets informasjonsinfrastruktur, samt støtte ved hendelseshåndtering av cyberangrep og gjennomføring av defensive cyberoperasjoner. Hovedansvaret for stillingen vil være personalledelse i tillegg til å planlegge, koordinere og gjennomføre oppdrag for sårbarhetskartlegging, inntrengningstesting og lignende oppgaver. Dette innebærer å selvstendig kunne produsere utfyllende rapporter for nevnte aktiviteter. Stillingen vil bidra i videreutviklingen av inntrengningstesting og "red-teaming". Arbeidssted er Lillehammer.

Vi søker deg som er teknisk interessert og nysgjerrig, samt har ledererfaring og er i stand til å lede høyt kompetent teknisk personell. Du får gode muligheter til faglig og personlig utvikling gjennom å planlegge seksjonens deltakelse og gjennomføring av reell inntrengningstesting, penetrasjonstesting, og deltakelse i Red Team/Purple Team. Dette gjøres med bruk av noen av landets beste analytikere på området. Arbeidshverdagen vil inkludere å planlegge for trening og øving på komplekse cyberangrep nasjonalt og internasjonalt samt gjennomføring av sårbarhetskartlegging og penetrasjonstesting på forsvarssektorens IKT systemer. Stillingen leder et team med høy faglig kompetanse.

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter er ansvarlig for deteksjon, analyse og håndtering av digitale trusler mot Forsvaret og forsvarssektoren. Avdelingen har et operasjonsrettet fokus og skal bidra til å sikre at Forsvarets avdelinger kan planlegge og gjennomføre militære operasjoner i fred, krise og krig uten begrensende påvirkninger fra digitale trusler. Avdelingen skal de kommende årene øke kapasiteten for å ivareta øvrige deler av forsvarssektoren som sektorvis responsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Lede planlegging, utførelse og dokumentasjon av sikkerhetsanalyser av Forsvarets og forsvarssektorens informasjonsinfrastruktur
 • Støtte hendelseshåndtering ved cyberangrep og gjennomføring av defensive cyberoperasjoner.
 • Lede planlegging og koordinering av oppdrag for sårbarhetskartlegging
 • Lede planlegging og koordinering av oppdrag for penetrasjonstesting
 • Lede planlegging og koordinering av oppdrag for Red Teaming
 • Lede seksjonen og sikre at ressursene har relevant og tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å løse pålagte oppdrag.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller tilsvarende utdanningsnivå fra universitet/høgskole innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen informasjonssikkerhet, informatikk, datateknikk, elektronikk eller telematikk
 • Annen utdanning og lang relevant arbeidserfaring /tjenesteerfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Minst 5 års relevant arbeidserfaring/tjenesteerfaring hvorav 1 år må være dokumentert ledererfaring
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Master innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen informasjonssikkerhet, informatikk, datateknikk, elektronikk eller telematikk
 • Lederutdanning
 • Relevante sertifiseringer som OSCP, OSEP, GPEN, GXPN, CRTP, CRTE
 • Kjennskap til forsvarssektorens organisering

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT. Godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Har gode lederegenskaper, samarbeidsevner og kommunikasjonsegenskaper
 • Er ansvarsfull, villig til å ta eierskap til fagområdet og utvikle det videre
 • Er Inkluderende, systematisk og løsningsorientert
 • Har evne til å holde helhetsoversikt, og utnytte seksjonens ressurser
 • Har høy faglig og personlig interesse for fagfeltet og evne til å utvikle egen kompetanse gjennom praktisk arbeid

Vi kan tilby

 • Mulighet til å lede noen av landets fremste analytikere innenfor sårbarhetsanalyse og penetrasjonstesting.
 • Regelmessig deltakelse på faglige kurs, konferanser og konkurranser med høyt faglig nivå.
 • Øvelser og teknisk trening på realistiske nettverk nasjonalt og internasjonalt på store øvelsesarenaer.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Lønn etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef kode 1211, ltr 71-81 kr 708 000 - 895 500 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Powered by Labrador CMS