Ledig stilling:

Vil du bidra til å sikre Norge mot cybertrusler?

Søknadsfrist: 01.12.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 01.12.21

Om arbeidsgiver:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å:

- gi råd og veiledning

- utvikle sikkerhetstiltak

- varsle og håndtere alvorlige dataangrep

- føre tilsyn og utøve myndighet iht. regelverkNSM

skal være en pådriver for bedring av sikkerhetstilstanden og gi råd om utviklingen av sikkerhetsarbeidet i samfunnet.

Kontakt:

Navn: Leiv Hovda Skaug

Tittel: Seksjonssjef

Tlf./E-post: 992 08 208

NSM har Norges største sikkerhetsmiljø innenfor IKT. Fagområdet i NSM består av et bredt spekter av oppgaver som inkluderer rådgiving, tiltaksutvikling, varslings og koordineringsinstans for nasjonale IKT-hendelser, sårbarhetstesting og forskning og utvikling.

Nasjonalt cybersikkerhetssenter bidrar til å beskytte grunnleggende nasjonale funksjoner, offentlig forvaltning og næringsliv mot cyberangrep. Senterets leveranser er blant annet nasjonal deteksjon, analyse og koordinering av cyberhendelser, nasjonale tekniske sikkerhetstjenester, samt å vedlikeholde og formidle et cyberrisikobilde og en felles situasjonsforståelse.Senteret har en viktig rolle som møteplass mellom offentlige og private aktører som er sentrale for nasjonal cybersikkerhet.

Mye av arbeidet i Nasjonalt cybersikkerhetssenter foregår på strategisk nivå, og i tett samarbeid med våre styrende departementer. Du får en sentral rolle i strategisk produksjon ved senteret. Her blir du del av et kompetent og utviklende kollegium.

Varslingssystem for digital infrastruktur(VDI) spiller en helt avgjørende rolle innenfor nasjonal digital sikkerhet. NSM er gjennom prosjektet P2950 i ferd med å modernisere og videreutvikle vår nasjonale evne til å detektere og håndtere digitale angrep. En av dine oppgaver er å sikre at leveransene fra prosjektet møter samfunnets behov.

Dine sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Bidra i strategisk arbeid i Nasjonalt cybersikkerhetssenter
 • Bidra i prosjektoppfølging
 • Støtte utarbeidelse og oppfølging av avdelingens faglige strategi, planer og arbeidsmetoder
 • Bidra i samhandlingen med departementer samt eksterne og interne samarbeidspartnere
 • Støtte i arbeidet med videreutvikling og oppbygging av hensiktsmessige styringsprosesser
 • Bistå med faglig produksjon, problemløsning og veiledning
 • Bidra i planlegging og gjennomføring av øvelser og annen beredskapsaktivitet

Kvalifikasjoner:

 • Master eller tilsvarende innen IKT, samfunnsvitenskap, statsvitenskap, informasjonssikkerhet, en av Forsvarets skoler eller annen relevant høyere utdanning. Lang relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse.
 • God forståelse for hvordan digitaliseringsprosesser påvirker samfunnets sikkerhet
 • Det er ønskelig med god forståelse for NSMs og særlig NCSCs ansvar og oppgaver
 • Det er ønskelig med erfaring fra sivilt militært samarbeid
 • Det er ønskelig med innsikt i prosjektmetodikk og digitaliseringsprosjekter.
 • Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med sikkerhet generelt og digital sikkerhet spesielt.
 • Erfaring fra utarbeidelse av planverk og andre styringsdokumenter innen digital sikkerhet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Som vår nye medarbeider må du ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, være løsningsorientert, strukturert og handlekraftig. Du har også god evne til å forstå rollen din i organisasjonen samtidig som du ikke er redd for å ta ansvar når du ser det er nødvendig. Er du i tillegg initiativrik og evner å bygge tillit ser vi frem til å møte deg. Du må også ha evne til å arbeide selvstendig, takle stress og ta beslutninger når nødvendig.

I NSM legger vi stor vekt på personlige egenskaper, og vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke.

Vi kan tilby:

 • Landets mest spennende arbeidsplass for deg som er opptatt av cybersikkerhet
 • Deltakelse i internasjonale fora innen fagfeltet
 • Allsidige, spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og trivelige kolleger med høy kompetanse
 • Muligheter for kurs og etterutdanning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Muligheter for trening i arbeidstiden

Stillingen er plassert som rådgiver/seniorrådgiver (SKO 1434/1364) og lønnes i spennet kr 626 100 til 734 400 (lønnstrinn 68-76) . Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse. For særlig godt kvalifisert personell kan høyere lønn vurderes.

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres på høyeste nasjonale og NATO-nivå, og vedkommende kan derfor ikke ha annet statsborgerskap enn norsk.

Arbeidstaker må ikke inneha bistillinger, bierverv, styreverv eller andre lønnede oppdrag som kan hemme eller sinke det ordinære arbeid med mindre det foreligger særskilt pålegg eller tillatelse.Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.NSM deltar i regjeringens inkluderingsdugnad og vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi vil gjerne ha søknad også fra deg som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, men som ellers fyller kvalifikasjonskravene i stillingen. Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller i hull i CV-en, vil bli benyttet i anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer på årlig. NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester medbringes til et eventuelt intervju.

Powered by Labrador CMS