Ledig stilling:

Vil du lede våre offensive cyberoperasjoner?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 17.08.2023

Om arbeidsgiver:

Etterretningstjenestens viktigste oppgave er å skaffe informasjon om forhold utenfor Norges grenser. Etterretningstjenesten innhenter, bearbeider og analyserer informasjon som angår norske interesser, sett i forhold til fremmede stater, organisasjoner og individer. Formålet med etterretningsvirksomhet er å bidra til å gi norske myndigheter et solid beslutningsgrunnlag i saker som kan utgjøre en risiko for Norge. Tjenesten er en integrert del av Forsvarets organisasjon og virksomhet, og løser oppdrag for hele myndighetsapparatet. Etterretningstjenesten arbeider etter overordnede, politiske prioriteringer og føringer.Mer informasjon om Etterretningstjenesten finner du på etterretningstjenesten.no.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

Kontakt:

Tlf./E-post: 23 09 50 66

Etterretningstjenesten – Viten om verden for vern av Norge

Det overordnede formålet med norsk utenlandsetterretning er å beskytte Norges eksistens, territorielle integritet, borgere og viktige nasjonale interesser. Et av virkemidlene norsk etterretningstjeneste har for å oppnå dette er å gjennomføre operasjoner i cyberspace.

Etterretningstjenesten søker nå en operasjonsleder som kan lede denne typen operasjoner. Du vil inngå i et miljø med andre erfarne personer i samme rolle.Hovedoppgaven vil være å lede og organisere svært kompetente og engasjerte medarbeidere for etterretningsoperasjoner i det digitale rom. Du skal sikre etterretningsleveranser, samt bidra til å videreutvikle eksisterende teknologiske løsninger. I denne stillingen skal du tilrettelegge for kreativitet, samarbeid og utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, planlegge, risikovurdere og evaluere offensive cyberoperasjoner
 • Støtte enheten i oppfølging og koordinering av aktiviteter og prosjekter samt bidra til å utarbeide nye konsepter for offensive cyberoperasjoner
 • Bidra til vedlikehold og videreutvikling av rutiner for tilgjengeliggjøring

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Bachelorgrad innen relevant fagfelt. Lang relevant erfaring med god resultatoppnåelse vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring med ledelse av etterretningsoperasjoner i det digitale rom
 • Relevant ledererfaring

Det er ønskelig med:

 • Mastergrad innen relevant fagfelt. Lang relevant erfaring vil etter vurdering kunne kompensere for manglende formell utdanning
 • God IT-teknisk forståelse
 • Erfaring med å arbeid med høyt gradert informasjon
 • Erfaring med militær planlegging og operasjonsgjennomføring

Særskilte krav:

 • Søkerne må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering.
 • For ansettelse i Etterretningstjenesten kan man ikke ha annet enn norsk statsborgerskap ved ansettelsestidspunktet.
 • Stillingen er underlagt beordringsplikt, jf. forsvarsloven og forsvarstilsatteforskriften, som innebærer at du kan beordres til internasjonale operasjoner. Det medfører krav til medisinsk og fysisk skikkethet, førerkort kl. B og grunnleggende engelskkunnskaper. Det kan i særskilte tilfeller gi dispensasjon fra tilleggs- og særkrav, selv om stillingen i utgangspunktet er underlagt beordringsplikt.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for en stilling i Etterretningstjenesten vil bli ilagt stor vekt.

 • Holdninger og pålitelighet: Etterretningstjenesten krever høy faglig- og personlig integritet, pålitelighet og lojalitet av sine medarbeidere.
 • Lærelyst og planmessighet: Vi søker personer som ivrer for sitt fagfelt, og som møter arbeidsdagen med lærelyst og et ønske om å levere.
 • Samspill og samarbeid: I Etterretningstjenesten er vi opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø. God lagånd, respekt og toleranse i møte med andre er av stor betydning.
 • Stressmestring: Det er en forutsetning at våre medarbeidere har evnen til å stå i periodevis stor arbeidsbelastning.

For stillingen som operasjonsleder trenger vi i tillegg at du har disse egenskapene:

 • Har evne til helhetsoversikt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Er initiativrik og resultatorientert
 • Har god vurderingsevne, også i stressende og krevende situasjoner
 • Har motivasjon til å utvikle egen fagkompetanse

Vi kan tilby

Hos oss får du en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du vil kunne utgjøre en forskjell.

Etterretningstjenesten er opptatt av å øke kompetansen hos de ansatte, og det vil satses både på deg som person og din faginteresse. Våre ansatte har fleksitid, mulighet for trening i arbeidstiden, samt gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 708 000 – 895 500 (lønnstrinn 71 – 81) for seniorrådgiver i henhold til gjeldende Hovedtariffavtale. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Powered by Labrador CMS