Ledig stilling:

Er du vår nye seksjonssjef digitale trusler?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Jørstadmoen, Norge

Søknadsfrist: 28.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Cyberforsvaret er du med på å drifte, sikre og forsvare Forsvarets datasystemer, nettverk og høyteknologiske plattformer mot angrep i og fra cyberdomenet.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved alle søknader før innsending. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Sigmund Lien

Tittel: NK Cybersikkerhetssenter

Tlf./E-post: (+47) 936 72 429

Cyberforsvaret er ansvarlig for å etablere og opprettholde Forsvarets handlingsrom i cyberdomenet - det digitale rom, og for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot digitale trusler fra et bredt spekter militære og sivile aktører.

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter er ansvarlig for deteksjon, analyse og håndtering av digitale trusler mot Forsvaret og forsvarssektoren. Avdelingen har et operasjonsrettet fokus og skal bidra til å sikre at Forsvarets avdelinger kan planlegge og gjennomføre militære operasjoner i fred, krise og krig uten begrensende påvirkninger fra digitale trusler. Avdelingen skal de kommende årene øke kapasiteten for å ivareta øvrige deler av forsvarssektoren.

Cyberforsvarets cybersikkerhetssenter har ledig fast stilling som seksjonssjef digitale trusler. Stillingen skal styrke avdelingens evne til å detektere, analysere og håndtere digitale trusler, samt bidra til videreutvikling av avdelingens og Forsvarets cyberkapasiteter. Hovedansvaret for stillingen vil være å gjennomføre innsamling og sammenstilling av trusselinformasjon til støtte for deteksjon og håndtering av cyberrelaterte hendelser og gjennomføring av defensive cyberoperasjoner i Forsvaret. Videre vil stillingen innebære å utarbeide og vedlikeholde ulike etterretningsprodukter til støtte for avdelingens virksomhet.Vi søker deg som har lederegenskaper og er teknisk interessert, engasjert og som ønsker å jobbe i et sterkt fagmiljø i kontinuerlig vekst og utvikling til å arbeide med digitale trusler. Det må påregnes noe reisevirksomhet i inn- og utland, for støtte til militære operasjoner og i møtevirksomhet. Tjenestested er Lillehammer.

For ytterligere informasjon om Cyberforsvaret og Forsvaret generelt, se www.forsvaret.no.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjon for digitale trusler. Dette innebærer å lede et faglig team som har som oppgave å samle inn og sammenstille trusselinformasjon til støtte for deteksjon og håndtering av cyberrelaterte hendelser og digitale angrep
 • Utarbeide og vedlikeholde ulike etterretningsprodukter for cybersikkerhetssenteret
 • Lede teamet i å identifisere og analysere digitale trusler
 • Beskrive en trusselaktør og hvordan denne utgjør en digital trussel
 • Gjøre vurderinger om hensikt, formål, evne, metode og virkning som de ulike digitale truslene innebærer

Kvalifikasjoner

 • Master eller tilsvarende innen relevant fagområde, fortrinnsvis innen telematikk, informatikk, elektronikk, datateknikk eller informasjonssikkerhet
 • Annen utdanning og lang relevant erfaring kan etter vurdering kompensere for eventuell manglende formell utdanning
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Strengt Hemmelig og Cosmic Top Secret før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Dokumentert ledererfaring i å lede andre innenfor faglige komplekse områder
 • Kjennskap til trusselaktører og angrepsmetoder mot digital infrastruktur er en fordel
 • Relevant erfaring i forhold til innsamling, strukturering og sammenstilling av informasjon om digitale trusler
 • Erfaring innen arbeid med deteksjon, analyse og hendelseshåndtering av digitale trusler
 • Kjennskap til forsvarssektorens organisering

Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge, må være godkjent av NOKUT, og godkjenning må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper
 • Selvstendig, systematisk og løsningsorientert
 • Evne til å holde helhetsoversikt, er strukturert og nøyaktig
 • Meget gode fremstillingsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Høy faglig og personlig integritet og evne til å behandle informasjon fortrolig og evne og vilje til å utvikle egen kompetanse

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling med mange spennende arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Kurs og opplæring innen fagfeltet etter behov
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som seksjonssjef, stillingskode 1211, kr 689 100 - 888 200 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Av lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS