Ledig stilling:

Vil du jobbe på Luftforsvarets nye kampfly?

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Brekstad, Norge

Søknadsfrist: 11.04.2023

Startdato: 01.08.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

132 Luftving holder til på Ørland flystasjon, en stasjon med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Her er kampfly, luftvern og baseforsvar for styrkebeskyttelse. Ørland flystasjon er også vertsavdeling for Natos overvåkningsfly og Sea King redningshelikopter, som alltid har beredskap. Høsten 2017 kom de første norske F-35-flyene til Ørland. Luftforsvarets base i Bodø tilhører også 132 luftving.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Vidar Flenstad

Tittel: HR-rådgiver

Tlf./E-post: 474 82 436

------

Navn: Camilla Lillehagen

Tittel: Sjefssersjant Flyvedlikeholdsskv

Tlf./E-post: 905 77 809

------

Navn: Arvid Lillerud

Tittel: Sjef Flyvedlikeholdsskv

Tlf./E-post: 924 13 401

Vil du bidra til å holde våre nye kampfly operative og klare for oppdrag?

I denne stillingen vil du jobbe med drift og vedlikehold av F-35. Vi ser etter deg som har flyteknisk bakgrunn/utdannelse, og som ønsker å jobbe på en interessant og inkluderende arbeidsplass. Spesielt interessert er vi i å høre fra deg som har vært ansatt i Forsvaret tidligere og har erfaring med jagerfly.

132 Luftving Ørland lyser ut stillinger som spesialist på gradsnivå OR2-4

Arbeidsoppgaver

 • Utføre vedlikehold og inspeksjoner av F-35, I tillegg vil du assistere andre flymekanikere som en del av et team.
 • Bidra til å utvikle fagfeltet.
 • Ta selvstendige faglige vurderinger og beslutninger inne fagfeltet.
 • Delta i opplæring og kursing innen fagfeltet.
 • Noe reiseaktivitet og vaktordning/skiftarbeid for understøttelse av flyoperasjoner utenom hjemmebase må påregnes.

Kvalifikasjoner

MÅ KRAV

 • Norsk statsborgerskap
 • Fullført førstegangstjeneste
 • Godkjent flyteknisk utdanning iht EASA part 66 eller EMAR.
 • Fagbrev innen ett av fagområdene flysystem, motor eller avionikk er ønskelig.
 • Gode datakunnskaper.
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk - muntlig og skriftlig.
 • Må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG*
 • Fysisk test til karakter 4 for styrke og karakter 4 for utholdenhet*
 • Medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet*
 • Den som tilsettes må være villig til å ta eventuell nødvendig tilleggsutdannelse.

*For alle militære stillinger i Forsvaret kreves det godkjent fysisk test, medisinsk skikkethet for operasjoner i utlandet og godkjent sikkerhetsklarering. Kravene må være bestått innen prøvetidens varighet på 6 måneder. For denne stillingen kreves klarering for STRENGT HEMMELIG. For nærmere opplysninger om krav kan du henvende deg til oppgitt kontaktperson i annonsen.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner.
 • Nøyaktighet.
 • Løsningsorientert.
 • Positiv til nye utfordringer.
 • Interesse for å tilegne seg ny kunnskap.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingskode, grad og lønn vil være basert på den enkelte søkers samlede kompetanse og erfaring. Det trekkes lovbestemt 2% av lønnen til Statens Pensjonskasse.

Lønn iht utdanning/ansiennitet:

OR2 Visespesialist lønnstrinn 50 - 53, kr 471.300 - 493.700.

OR3 Spesialist lønnstrinn 58 - 61, kr 534.900 - 563.500.

OR4 Ledende spesialist lønnstrinn 64 - 67, kr 593.500 - 626.300.

Luftforsvaret utarbeider for tiden en matrise for ekstra kompensasjon avhengig av utsjekksnivå. Når denne er ferdig vil det også omfatte personell som nå tilsettes.

Vilkår og tidspunkt for tilsetting:

Tilsetningen skjer i henhold til forsvarsloven § 44 fjerde ledd om at militært tilsatte plikter å overholde reglene om tilsetting, utdanning, disponering og avansement mv. som er fastsatt i den til enhver tid gjeldende ordningen for militært tilsatte.

Stillingen lyses ut med tilsetting T-60, aldersuavhengig kompetanse, fra tiltredelsesdato 01.08.2023. Med det menes et fast tilsettingsforhold i Forsvaret til oppnådd pensjonsalder, som pr. i dag er 60 år.

Tilsetting skjer i respektiv Forsvarsgren, iht. tidligere avtjent førstegangstjeneste og i stillingens grad. Den som tilsettes disponeres mot stillingen iht. gjeldende tidsbegrensning, minimum tre år. Forsvarets behov for å beholde kompetanse i stillingen det tilsettes i, gjør at søkere normalt ikke gis mulighet til å søke andre stillinger før det har gått tre år etter tilsetting.

Powered by Labrador CMS