Ledig stilling:

Vil du arbeide tett på noe av verdens mest avanserte utstyr innen jagerfly og bakkemateriell?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Brekstad, Norge

Søknadsfrist: 17.02.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Luftforsvaret er du med på å kontrollere og beskytte luftrommet over landet vårt. Norske jagerfly er i kontinuerlig beredskap, kontroll- og varslingspersonell overvåker og kontrollerer luftrommet og redningshelikoptrene redder stadig menneskeliv.

132 Luftving holder til på Ørland flystasjon, en stasjon med stor aktivitet både nasjonalt og internasjonalt. Her er kampfly, luftvern og baseforsvar for styrkebeskyttelse. Ørland flystasjon er også vertsavdeling for Natos overvåkningsfly og Sea King redningshelikopter, som alltid har beredskap. Høsten 2017 kom de første norske F-35-flyene til Ørland. Luftforsvarets base i Bodø tilhører også 132 luftving.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Frode Ask

Tittel: Sjef kvalitetssikring

Tlf./E-post: 959 23 269

-----

Navn: Vidar Flenstad

Tlf./E-post: 474 82 436

Søk på stillingen

Vi søker en engasjert seniorkonsulent innenfor kvalitetssikring, avvikshåndtering og revisjonsbehandling som skal bistå vår Quality Manager med rådgivning og støtte.

I denne stillingen vil du jobbe i Vedlikeholdsgruppens kvalitetssikringsstab (KS). KS er uhildet i sitt arbeid og fører blant annet tilsyn mot F-35 Flyvedlikeholdskvadron og Bakkevedlikeholdskvadron. Her vil du jobbe tett på 5. generasjons kampfly F-35 og en mengde avansert bakkemateriell som kjøretøy, bakkeutstyrs- og luftvernmateriell, blant annet NASAMS.

Til denne stillingen ser vi etter deg som har lyst på nye utfordringer og som er interessert i å arbeide på en flyplass som skal utvikles videre, blant annet gjennom å innføre nytt materiell og regelverk.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå i kvalitetssikringsarbeid og revisjonsbehandling av vårt kvalitetssystem og lokale prosedyrer, spesielt innen revisjon/oppdatering av F-35 MOE (Maintenance Organisation Exposition) som er er kravdokument i EMAR (European Military Airworthiness Requirement)
 • Planlegge og gjennomføre tilsyn og stikkprøvekontroll (Quality Audit) av vedlikeholdsorganisasjonen innenfor områdene vedlikehold, materiellsikkerhet og HMS
 • Definere og implementere begrepet human factors for personellet gjennom vårt opplæringsprogram som en del av krav til kontinuitetstrening
 • Gjennomføre autorisasjonsprøver av vedlikeholdspersonellet basert på gjeldende krav og bestemmelser
 • Behandle og analysere data fra Quality Audits og hendelser, noe som innebærer å tolke og forstå resultater i tillegg til å formidle kunnskap som kan gi læring i organisasjonen

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelornivå innen kvalitetsledelse, kvalitetssikring eller HMS. Erfaring fra tilsynsvirksomhet/EASA/EMAR kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Gode språkkunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper (Microsoft Office)
 • Den som ansettes må kunne klareres for HEMMELIG / NATO SECRET før tiltredelse. Blankett for sikkerhetsklarering finnes på www.nsm.stat.no/publikasjoner/skjemaer/. Det blir gjennomført bakgrunnssjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Utdanning på masternivå innen kvalitetsledelse, kvalitetssikring eller HMS
 • Utdanning innenfor ISO 9001
 • Utdanning innenfor revisjonsledelse
 • Erfaring fra EASA/EMAR (145, 147, 66, 21)
 • Erfaring fra myndighet-/tilsynsvirksomhet

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evne til å arbeide sammen med andre på ulike organisatoriske nivå, og som har interesse for å tilegne deg ny kunnskap. Du er nøyaktig, strukturert og pålitelig i tillegg til at du er positiv til nye utfordringer. Videre er du løsningsorientert og har evne til å utvikle eksisterende prosedyrer og praksis.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ som seniorkonsulent, stillingskode 1363 , lønnstrinn 57 - 69 , for tiden kr 526.100 - 648.700 pr år, avhengig av kvalifikasjoner. Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS