Ledig stilling:

Seksjonssjef utrykning

Søknadsfrist: 16.10.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Oslo, Norge

Søknadsfrist: 16.10.23

Om arbeidsgiver:

Brann- og redningsetatens hovedoppgave er å sikre at liv og verdier ikke går tapt. Gjennom et målrettet forebyggende arbeid skal vi bidra til å redusere antall branner og ulykker i samfunnet. Vi skal i tillegg påvirke våre omgivelser slik at vi samlet kan redusere konsekvensene av de branner og ulykker som skjer. Vårt forebyggende arbeid går hånd i hånd med en slagkraftig beredskap rustet for å håndtere alle typer hendelser. Vi er til for våre innbyggere - i tjeneste for å redde liv.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. 

Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Kontakt:

Navn:  Joakim Hagem Lystad

Tittel:  Avdelingssjef

Tlf./E-post:  99 09 60 70 /  joakim.lystad@bre.oslo.kommune.no

Beredskapsavdelingen, Oslo kommune, Brann- og redningsetaten

Stillingen som seksjonssjef utrykning er en av de mest spennende, omfattende og krevende lederstillingene innen brann- og redningsberedskapen i Norge. Seksjonssjef er øverste leder for seksjon utrykning med fire brigadesjefer som leder hver sin vaktbrigade. Seksjonen har 335 ansatte per dags dato. 

Seksjonssjef utrykning har ansvaret for drift og utvikling av den operative beredskapsstyrken og de syv brannstasjonene i Oslo Brann- og redningsetat (OBRE). Seksjonssjef samarbeider tett med avdelingens øvrige seksjoner, samt administrasjonen. Stillingen er organisasjonsmessig plassert i beredskapsavdelingen. Seksjonssjef inngår i beredskapsavdelingens ledergruppe og rapporterer direkte til avdelingssjef beredskap. 

Oslo er en by i sterk vekst. Det skaper forventninger til en slagkraftig beredskap som holder tritt med samfunnsutviklingen. OBRE og beredskapsavdelingen skal omorganiseres. Som seksjonssjef blir du en sentral bidragsyter i denne utviklingen. Du vil jobbe med organisasjonsutvikling og strukturering inn i en tid med endrede oppgaver og utfordringer. 

Sammen skal vi sørge for at Oslo er den mest brannsikre byen i landet, med en solid evne til å håndtere omfattende branner og ulykker. 

Det kreves tre referanser, fortrinnsvis fra underordnet, sideordnet og overordnet kollega. 

Søkere må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG, og uttømmende politiattest kreves ved tilbud om ansettelse. 

Vi planlegger intervjuer i uke 42 og 43.

Arbeidsoppgaver

 • Lede seksjon utrykning med tilhørende personal- og budsjettansvar 
 • Sørge for drift, vedlikehold og utvikling av seksjonens operative beredskap og innsatsevne 
 • Sørge for kompetanseheving i seksjonen gjennom et høyt faglig nivå på trening, øvelser og evalueringer 
 • Sørge for forsvarlig drift og forvaltning av seksjonen 
 • Koordinere aktiviteter mellom seksjonene 
 • Gjennomføre seleksjon, kvalifisering, rekruttering og ansettelsesprosesser 
 • Inngå i krisestab 
 • Basert på kvalifikasjon, kunne inngå i Brann- og redningsetatens overordnede vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Må ha dokumentert operativ ledererfaring 
 • Bør ha erfaring fra et større brannvesen eller tilsvarende beredskapsorganisasjon 
 • Bør ha relevant utdanning på universitets- eller høyskolenivå 
 • Bør ha kunnskap til planleggings- og styringsverktøy 
 • Bør ha kunnskap om mål- og resultatstyring, HMS arbeid og budsjettstyring 
 • Bør ha kunnskap om lov- og forskriftskrav som sorterer under stillingens fagområder, både brannfaglig og arbeidsrettslig 
 • Søker må være villig til å ta og bestå befalsutdanning trinn 3/ledelse nivå D ved Norges brannskole, dersom dette ikke allerede bestått. (Kurset kan gjennomføres etter ansettelse)

Personlige egenskaper

 • Strukturert og tydelig med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne 
 • Evne til å lede og motivere medarbeidere 
 • Utviklingsorientert med evner til å se behov for endring 
 • God prosessforståelse og evne til helhetlig og langsiktig planlegging 
 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig 
 • Gode samarbeids- og relasjonsevner 
 • Proaktiv, løsningsorientert, fleksibel og tilgjengelig 
 • Samfunnsorientert rollemodell som kan identifisere seg med Oslo kommunes verdigrunnlag 

Personlig egnethet vektlegges 

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å sette preg på beredskapen i Oslo 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver 
 • Et nettverk av ressurspersoner innen risiko-, sårbarhets- og beredskapsarbeid 
 • Godt arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer 
 • Gode utviklingsmuligheter i et sterkt faglig og sosialt miljø 
 • God pensjonsordning i Oslo pensjonsforsikring 
 • Fleksibel arbeidstid og trening inntil en time i uken i arbeidstiden 
 • Lønnsplassering avhenger av utdanning og erfaring og vil fastsettes innenfor lønnstrinn 60 - 64. For tiden utgjør dette mellom kr. 918 800,- og kr. 992 600,- 
 • Eventuell deltakelse i vaktordning vil gi pensjonsgivende tillegg til fastlønn. Vakttillegget er for tiden kr. 172 946,- per vakthavende. Tillegget justeres avhengig av hvor mange som inngår i vaktordningen. 
 • Arbeidssted Østensjøveien 27 
Powered by Labrador CMS