Ledig stilling:

Vil du bidra til at Forsvarets våpenpark er trygg i bruk?

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bjerkvik, Norge

Søknadsfrist: 04.12.2023

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

 Ved Forsvarets verksteder utføres vedlikehold av alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Kontakt:

Navn:  Dalmo, Sondre 

Tittel: Seksjonsleder

Tlf./E-post: 94 32 15 25

Sikter du deg inn på en spennende jobb med vedlikehold av våpen? Vil du bidra til at Forsvarets våpenpark er driftssikker og trygg i bruk? Vi ser etter deg som kan bidra i ettersyn og kontroll av Forsvarets våpen, og reparere feil og mangler.

Vi ønsker oss en børsemaker som er nøyaktig og behersker tradisjonelle arbeidsteknikker så vel som moderne maskiner og metoder. Hos oss vil du ha mulighet til å jobbe i et fagmiljø med høy kompetanse innen børsemaker-faget. Du vil også ha mulighet til å fordype deg i et bredt fagfelt. Vi ved Bjerkvik tekniske verksted innehar høy kompetanse i et bredt spekter av Forsvarets materiell.

Du må regne med å reise en del i jobben.

Arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre ettersyn og kontroll av Forsvarets våpen, for eksempel hånd- og avdelingsvåpen og tyngre våpensystemer
 • Sørge for at våpenparken er driftssikker og trygg i bruk
 • Reparere feil og mangler som er påvist gjennom utført ettersyn.
 • Utføre oppgraderinger i henhold til materielltekniske spesifikasjoner
 • Gi faglige råd om teknisk vedlikehold og opprettholde materiellstandard
 • Utføre arbeidsoppgaver i henhold til teknisk dokumentasjon

Kvalifikasjoner

For å være kvalifisert for denne stillingen må du:

 • Ha godkjent svennebrev i børsemakerfaget
 • Kunne sikkerhetsklareres til minimum HEMMELIG/NATO SECRET
 • Ha førerkort klasse B
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Kunne støtte våre børsemaker lærlinger i utførelse av faget.

Det er også en fordel om du har:

 • Førerkort klasse C
 • Bestått håndvåpenmateriell vedlikeholds kurs
 • Kjennskap til Forsvarets hånd- og avdelingsvåpen
 • Gjennomført førstegangstjeneste

Søker må være villig til å gjennomføre grunnleggende soldatutdanning dersom førstegangstjenesten ikke er gjennomført.

Personlige egenskaper

For å lykkes som børsemaker ser vi for oss at du er strukturert og nøyaktig i din utførelse av arbeidsoppgavene. Vi ser etter deg som ønsker å bidra i en hektisk hverdag til det beste for seksjonen. Ettersom vi jobber tett sammen på verkstedet og reiser en del i jobben er det viktig at du samarbeider godt med andre og trives med å jobbe i team. Du må også kunne ta ansvar og arbeide selvstendig.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Søknader uten vedlagte attester og vitnemål vil ikke bli vurdert.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan opplysninger om søkeren bli offentligjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi kan tilby

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling.
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger.
 • Stillingen lønnes etter Verkstedoverenskomsten for Forsvaret som fagarbeider i stillingskode 5111, for tiden kr 454 700 - 501 800 brutto per år, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet.
 • Av lønnen trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.
Powered by Labrador CMS