Ledig stilling:

Undervisning i maritime fag - maskin

Søknadsfrist: 24.05.2021

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bergen, Norge

Søknadsfrist: 25.04.2021

Om arbeidsgiver:

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.


Hjemmeside

Kontakt:

Navn: Geir Jakobsen

Tittel: avdelingsleiar

Tlf./E-post: 922 80 836

Laksevåg og Bergen maritime vgs har 80 tilsette og omlag 410 elevar. Skulen har totalt 27 klasser med tilbod innan bygg- og anleggsteknikk, elektro- og datateknologi, elektro- og datateknologi med spesiell studiekompetanse og teknologi- og industrifag. Innanfor teknologi- og industrifag tilbyr skulen Brønnteknikk, Kjemiprosess og laboratoriefag og Maritime fag. Skulen er lokalisert i Bergen sentrum.

Ved skulen er følgjande stilling ledig frå 1. august 2021:

100% fast stilling som faglærar i maritime fag.

Vi søkjer etter kandidatar som har M4 sertifikat eller høgare.

Undervisninga er i hovudsak lagt til VG2 maritime fag.

Ved tilsetjing vil det bli lagt vekt på personlege eigenskapar.

Arbeidsoppgåver

Undervisning i maritime fag.

Kvalifikasjonar

M4 sertifikat eller høgare.

Den som skal tilsetjast i vidaregåande skule må leggje fram godkjent politiattest.

Alle nytilsetjingar vert gjort med ei prøvetid på 6 månader.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren bli offentleggjort sjølv om du har oppmoda om ikkje å bli ført på offentleg søkjarliste. Dersom du har bedt om unntak frå offentleg søkjarliste vil du alltid bli varsla før søkjarlista vert offentleggjort

Personlege eigenskapar

  • Gode kommunikasjonsevner
  • Gode samarbeidsevner
  • Strukturert
  • Sjølvstendig
  • Fleksibel
  • Liker å arbeide med ungdom

Vi tilbyr

  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • For stillinga gjeld løns- og arbeidsvilkår fastsett i lov- og avtaleverk.

Administrasjonsmålet i fylkeskommunen er nynorsk.

Powered by Labrador CMS