Ledig stilling:

Ønsker du en spennende stilling som prosjektsikkerhetsleder i Forsvarsbygg?

Søknadsfrist: 08.10.23

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bergen, Norge

Søknadsfrist: 08.10.23

Om arbeidsgiver:

Helt siden festningenes tid har operative og funksjonsdyktige bygg og anlegg vært avgjørende for Norges forsvarsevne. Det er Forsvarsbyggs ansvar å bygge denne forsvarsevnen, vi utvikler, bygger, drifter og avhender bygg, anlegg og eiendom for forsvarssektoren. Vi er Norges største offentlige eiendomsaktør, en attraktiv arbeidsgiver med ledende fagkompetanse innen bygg og eiendom og en rekke tilknyttede fagområder.

Forsvarsbygg har ansvaret for over 12 000 bygg og anlegg over hele landet, og har til enhver tid ansvaret for cirka 300 aktive investeringsprosjekter. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet, fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Forsvarsbygg har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet.

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

Kontakt:

Navn: Eldar Tøraasen

Tittel: Leder stab

Tlf: 920 17 578

---

Navn: Bjørn Otto Færestrand

Tittel: Regional sikkerhetsleder

Tlf/Epost: 920 56 802bjorn.otto.faerestrand@forsvarsbygg.no

Vi ser etter deg som vil jobbe med forebyggende sikkerhet i våre bygge- og anleggsprosjekter. Prosjektene spenner seg bredt fra bolig og kontorbygg, til nasjonal helikopterbase og bygging av ny kampflybase.Som prosjektsikkerhetsleder vil du være prosjektets øverste fagperson innen forebyggende sikkerhetsarbeid, og du vil ha ansvar for at sikkerhet (Security) er en integrert del av alle prosesser. Hos oss vil du bli en viktig bidragsyter i våre prosjektteam med din rådgivning, koordinering og kontroll innen fagområdet. I større prosjekter vil du også kunne være arbeidsleder for prosjektets øvrige sikkerhetsressurser. Har du erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid, og også gjerne kjennskap til bygge og anleggsprosjekter kan det være deg vi er på jakt etter!

I Forsvarsbygg har vi høyt fokus på god flyt i prosjektene. Vi benytter metodikk og verktøy fra Lean Construction, VDC og Systematisk ferdigstillelse for å oppnå dette. Formålet er at prosjektene våre skal bli mer flyteffektive, og at vi skal klare å levere mer forsvarsevne gjennom bedre leveranser, høyere kvalitet og mer effektiv gjennomføring.

Noe reisevirksomhet må påregnes. Stillingene er lokalisert på Haakonsvern Orlogsstasjon. 

Les mer om Forsvarsbygg på www.forsvarsbygg.no

Arbeidsoppgaver

 • Samordne og implementere prosjektsikkerhet i skjermingsverdige prosjekter. 
 • Veilede, koordinere og følge opp sikkerhetsarbeidet i tildelte prosjekter. 
 • Gjennomføre intern sikkerhetsrevisjon i egne prosjekter.
 • Rapportere sikkerhetsavvik i prosjekter og på prosjektlokasjoner. 
 • Dokumentere, evaluere og sørge for erfaringsoverføring i prosjekter.
 • Ivareta prosjektets behov for sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell.
 • Bidra med opplæring, god dokumentasjon og sporbarhet innenfor fagområdet
 • Arbeidsledelse av øvrige sikkerhetsressurser i prosjekter 
 • Utstrakt kontakt med Forsvaret og andre samarbeidspartnere i forhold til ivaretakelse av forebyggende sikkerhet generelt og prosjektsikkerhet spesielt
 • Bekle sikkerhetsrolle i lokal sikkerhetsorganisasjon

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg med analytisk kompetanse, som har god gjennomføringsevne og er fagorientert. Du beholder roen selv når arbeidsdagene er hektiske og samarbeider godt med kollegaer fra ulike fagmiljøer. At du er strukturert ved å planlegge, organisere og prioritere oppgaver, er en forutsetning. Du må kommunisere klart og tydelig både muntlig og skriftlig, samt være fleksibel, proaktiv og løsningsorientert. 

Kvalifikasjonskrav

Du må ha:

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole på bachelornivå eller tilsvarende. Relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for formell utdannelse.
 • Relevant erfaring fra forebyggende sikkerhetsarbeid i henhold til lov om nasjonal sikkerhet (Sikkerhetsloven)
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå Hemmelig/NATO Secret

Det er også ønskelig at du har:

 • Relevant erfaring fra prosjekt- eller prosessledelse
 • Erfaring fra digitaliseringsprosesser
 • God kompetanse på digitale verktøy
 • Kunnskap om eiendom, bygg og anlegg
 • Kurs innen forebyggende sikkerhetsarbeid, datasikkerhetsledelse og informasjonsforvaltning

Hvorfor jobbe hos oss? 

I Forsvarsbygg vil du få en spennende og variert arbeidshverdag med et meningsfullt samfunnsoppdrag hvor du vil bidra til å bygge forsvarsevne hver dag. Vi satser på medarbeiderne våre, vi tilbyr kursing, etter- og videreutdanning og har etablert vår egen prosjektlederutdanning. Vi har en familievennlig og fleksibel personalpolitikk med gode arbeidstidsordninger. Som ansatt hos oss får du medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av landets beste pensjonsordninger med gunstig boliglån og gode forsikringsordninger. 

Andre opplysninger

 • Stillingene lønnes som Rådgiver/Senior rådgiver (kode 1434/1364) fra 692 400,- til 821 100,- (lønnstrinn 70 - 78)
 • Vi ber om at du laster opp vitnemål og karakterutskrifter i søknaden din
 • Vi oppfordrer kvinner til å søke 
 • Offentlig søkerliste utarbeides etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette begrunnes. Du vil bli varslet om reservasjon ikke tas til følge
Powered by Labrador CMS