Ledig stilling:

Vil du lede vedlikeholdet av Forsvarets ubåter?

Søknadsfrist: 25.10.21

Informasjon om stillingen:

Stillingstype: Fast

Arbeidssted: Bergen

Søknadsfrist: 25.10.2021

Om arbeidsgiver:

En jobb i Forsvaret er noe mer enn en jobb. Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Uansett hvilken stilling du har, er du med på å ivareta landets og fellesskapets interesser. For å verne om alt vi har og alt vi er, må vi selv leve ut de verdiene vi er satt til å forsvare. Vi ønsker derfor ansatte som bidrar til en god kultur ved å vise respekt og ta ansvar for hverandre, og ha mot til å handle riktig og våge å si ifra.

Som en del av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sørger du for at Forsvaret kan utføre sine oppgaver og forsvare landet på best mulig måte. FLO fornyer, forenkler og forbedrer Forsvarets logistikk. Det gir styrket kampkraft og bærekraft. I FLO jobber sivile og militære med høy kompetanse og lang erfaring med militær logistikk og materiell. Forsyning og vedlikehold av materiell, som er unikt for Forsvaret, er kjernekompetansen til FLOs ansatte. FLO ivaretar innkjøp og driftsanskaffelser for forsvarssektoren.

Ved Forsvarets verksteder utføres vedlikehold av alt fra Sjøforsvarets fartøyer til Hærens og Heimevernets stridsvogner, kjøretøy og våpen - i tillegg til komplekse sambandssystemer.

I Forsvaret er det ønskelig at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, hull i CV-en eller funksjonsevne. Vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen hvis det er behov for dette. Noen av Forsvarets stillinger kan ha egne helsekrav og krav til fysisk skikkethet.

I henhold til offentlighetsloven § 25 andre ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Det er egne regler for militære stillinger.

Forsvaret benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må legges ved søknaden. Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Det blir gjennomført bakgrunnsjekk når sikkerhetsklareringen gjennomføres.

Les mer om jobb i Forsvaret.

Kontakt:

Navn: Kurt Ove Polden

Tittel: Kontorsjef

Tlf.: 55 50 44 36

Navn: Geir Torset Botten

Tittel: Avdelingsdirektør

Tlf.: 930 63 830

Har du solid ledererfaring og ønsker nye utfordringer? Frister en variert arbeidshverdag med et vidt spekter av fagfelt fra høyteknologi til konvensjonell verksteddrift?

Forsvarets verksteder Bergen har over 400 ansatte, fordelt på to seksjoner, Overflatefartøy (OVF) på Haakonsvern og Ubåt (UVB) på Laksevåg. Forsvarets verksteder Bergen (FVBE) vedlikeholder Sjøforsvarets fartøy og materiell på landsbasis. Vi har nå ledig stillingen som sjef for ubåt-seksjonen på Laksevåg. Ubåt-seksjonen har rundt 140 ansatte. Ubåtseksjonen utfører all vedlikehold på Forsvarets ubåter.

Arbeidsoppgaver:

 • Overordnet ledelse og utvikling av Ubåt-seksjonen som selvstendig resultatorientert enhet etter faglige, driftsøkonomiske kriterier med sikte på riktig kompetanse og kapasitet basert på Sjøforsvarets behov
 • Oppnå mål og gjennomføre oppdrag fastlagt i styringsdialog med sjef FVBE, og etter overordnet produksjonsstyringsmål
 • Overordnet ansvar for Ubåt-seksjonens utførende vedlikehold på undervannsbåtene
 • Personellansvar, ressursstyring og fagansvar for egne verksteder
 • HMS/KS, økonomi - og budsjettansvar
 • Samordningsansvar for UVB-bunker Laksevåg i henhold til gitte retningslinjer.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen skipstekniske fagområder
 • Minimum 5 års erfaring fra ledende stilling innen verkstedsdrift, med personalansvar.
 • Erfaring innenfor utvikling av verkstedsdrift
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra ledende stilling innen maritim verkstedsdrift
 • Erfaring fra bruk av ERP systemer som brukes i Forsvaret. (SAP,IFS)

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode lederegenskaper
 • Nøyaktighet
 • Evne til helhetsoversikt
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi kan tilby:

 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid, med mulighet for trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons- og velferdsordninger
 • Lønn etter Statens lønnsregulativ som Senioringeniør 1181, lønnstrinn 71 - 81, pt. kr 665 700 - 850 000. Det trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse
Powered by Labrador CMS